Magyar Megmaradásért

Nem adjuk fel

 

Sze2020Nov25

2011. Augusztus 16., Kedd 08:55

Az Arvisura egy magyarellenes gúnyirat

Írta:  Friedrich Klára
Értékelés:
(43 szavazat)
Sámánrajcsúr című írásom tíz évig hevert íróasztalom fiókjában. Nem tudtam eldönteni, mi a tisztességesebb, tekintettel lenni az Arvisura rajongók érzékenységére, vagy rámutatni, hogy az Arvisura, célját nem is leplezve a finnugor rokonság elmélet egyik bástyája, és őstörténetünk kigúnyolása.

AZ ARVISURA EGY MAGYARELLENES GÚNYIRAT

Tászok-tetõtől a bosnyák piramisokig, 104-107. o.

Tépelődésem közben begyűrűzött Herribert Illig és magyar követőivel együtt keményen megvámolta a rajongók tájékozatlanságát és hiszékenységét. A nagy tudású történész, Fehér Mátyás Jenő és kedves avarjai hiába forogtak a sírjukban. Illig és magyar követőinek kasszasikere arra indított, hogy mégis csak leporolgassam az Arvisuráról írt gondolataimat. Nem a magyar olvasók zsebéből kivettpénzt irigyeltem, hanem azt sajnáltam, hogy ezek a forintok idegen zsebekbe vándoroltak, pedig fontosabb lett volna egy magyar, nemzeti érzelmű történész, régész, nyelvész, néprajzos csapat kutatásaira fordítani.

30-40 évvel ezelőtt még nem voltak nemzeti könyvesboltok és könyvterjesztők. Akkoriban a Nemzeti Múzeumban működő Széchényi Könyvtárba jártam 1945 előtt írt történelmet, vagy a tiltott írókat, pl. Hamvas Bélát olvasni. Így került kezembe a Magyarság őstörténete című, Ligeti Lajos nyelvész, keletkutató által szerkesztett, 1943-ban a Pázmány Péter Tudományegyetem és a Franklin Társulat általkiadott gyűjteményes munka. Ne tessenek azt hinni, hogy valami szkíta-hun-avar-magyar rokonság lehetősége felmerült benne. Nagyon finnugor, nagyon magyargyűlölő, nagyon sértő, nagyon gúnyolódó munka volt ez. Két szerzőt lehetett elviselni benne, László Gyulát és Czeglédy Károlyt. A többiek, Ligeti Lajos, Kniezsa István, Nemeskéri János, de különösen Zsirai Miklós mintha köpködték, pofozták volna az embert soraik olvasása közben.

Az 1970-es években egy barátunktól titokban terjesztett 50-60 oldalnyi gépelt szöveget kaptunk, ez volt, ennyiből állt akkoriban Paál Zoltán Arvisurája! Átolvasva felmerült bennem a kérdés, miért kellett ezt ilyen titokban terjeszteni, hiszen teljesen megfelelt a hivatalos történelmi és politikai elvárásoknak: a manysik rokonaink, a szovjet partizán jó ember, a német katona rossz ember, régi vallásunk papjai szibériai sámánok és nem táltosok. Azonnal „bekattant”a Ligeti Lajos által szerkesztett Magyar őstörténet is, ebből különösen Zsirai Miklós őstörténeti csodabogarak című gúnyirata. Vagy Ligeti és Zsirai köre, vagy e könyv alapján néhány magyarokon élősködő magyargyűlölő hozta össze a manysi sámán unoka Arvisuráit. Ne tessenek azt hinni, hogy csalással vádolom Paál Zoltánt! Ő szovjet partizánoktól készen kapta az iratokat, amelyeket eredetileg nem is neki, hanem a Szőnyi Márton nevű „híres ellenállónak” hoztak, aki a szovjetek oldalán harcolt. Paál Zoltánt azért sem lehet csalással vádolni, mert az Arvisurában szereplő néhány történelmi nevet és helyszínt sem ő, sem a manysik nem ismerhették. (Többek között Oannész, Arszák, Ruga, Ojbársz, Ordosz, Hattusas) A finnugor népeknek pedig, köztük a manysiknak még a XIX. században sem volt saját írásuk, főként nem rovásírásuk, csupán az egyszerűbb számrovást ismerték. (Dr. Sebestyén Gyula és Zichy István gróf alapján) Így rovó sámánjaik sem lehettek. Az Arvisurákban szereplő történelmi nevek többsége megtalálható a már fent említett Magyarság őstörténeté-ben és a Németh Gyula által szerkesztett Attila és hunjai című könyvben. (1940, Reprint Akadémiai Kiadó 1986) Ebben Lige-ti Lajos két dolgozata is olvasható, az Attila hunjainak eredete és az Ázsiai hunok.

Véleményem szerint az Arvisurát e két mű alkotói közül írta valaki, valakik. Hangsúlyozom, hogy közülük kizárható László Gyula és Czeglédy Károly. A gúnyirat szerzőinek kezdetben talán nem is volt más céljuk, mint jót nevetni a magyarokon, akiknek Nemeskéri János szerint: „…testarányaik durván tagoltak, homlokuk alacsony, az orrgyökük széles és benyomott, az arcuk nagy fokúan lapos, az arcuk fogmedri része pedig előreálló”. (Mint a majmoknak) Gondolom, az antropológus szerző egy tükör előtt ült, amikor ezeket írta.

A tréfás kedvű magyargyűlölők később úgy gondolhatták, hogy a háború borzalmait és zűrzavarát kihasználva, a „hős ellenállóval” összefogva, a szovjet ejtőernyős partizánokat használják fel a gúnyirat szibériai eredetének hitelesítésére. Még arra is ügyeltek, hogy az „égből” érkezzen az Arvisura, mintegy a finnugor panteon főistene, Numi Tórem ajándékaként. Ez az ajándék végül a palóc Paál Zoltán, ózdi kohász ölébe hullott, aki becsületesen igyekezett megfelelni a regényes nevű Szalaváré Tura sámán unoka elvárásainak. Sikerült.

Az ország nagyobb része behódolt a hivatalossá, kötelezővé, államvallássá tett finnugor származás és nyelvrokonság elméletnek. Az ország kisebbik részének nagyobb része pedig fanatikus hívévé vált a kezdetben látszólag üldözött, manapság megtűrt, szintén finnugor őstörténetnek, az Arvisurának. Ügyes. Nagyon ügyes. De végül is lehet, hogy ezek az emberek azért váltak a finnugor elmélet követőivé, mert ők valóban a finnugor, helyesebben obiugor népek utódai, azaz manysiké, hantiké, osztjákoké, voguloké és még néhány szerencsétlen, elmaradott népcsoporté, akiket Zichy István gróf még a XIX. században is kőkorszaki állapotban talált.

Szeretném leszögezni, hogy ezzel az írással nem célom senki hitét megsérteni. Célom a magyar őstörténet megtisztítása a mindenféle rendeletekkel és cselvetésekkel ránk erőszakolt finnugor elmélettől és őseink sértegetésétől. A sumér-szkíta-pártus-hun-avar-magyar őstörténetet nem manysi sámánok írták és nem szovjet partizánok hozták az égből. Tehát 1997 szeptemberében a következőket gondoltam az Arvisuráról és az eltelt évek csak megerősítettek ebben.

Sámánrajcsúr (1997 szeptember)

Őstörténetünk még ismeretlen mélységeket rejtő tengeréből időről-időre felmerül egy szörnyeteg, az Arvisurák. A terjesztés kétes dicsőségét vállaló ózdi illetőségű Paál Zoltán előszava szerint az Arvisurákat 1944-ben ejtőernyőn(!) hozta le nekünk a német megszállók ellen hősiesen harcoló Szalaváré Tura, aki nem volt kisebb személyiség, mint egy manysi fősámán unokája. Ez az unoka ebben a hősies harcban el is esett, de még előtte, a hősies harcok közepette átadta nagyapja örökségét Paál Zoltánnak és az egész magyar nemzetnek. Ez az örökség pedig 347 (!) fő-, illetve rovósámán elbeszélése volt őstörténetünkről. A dolog már itt az előszónál nem stimmel, mert a szüleim szerint a megszállók az oroszok voltak. Megszállás és fogság tekintetében egyébként is lehetetlen összekeverni Németországot a Szovjetunióval. Elég itt csak annyi, hogy a németek 1944-ben már ismerték a fogmosást, az angol WC-t és a kézcsókot. Hogy a szovjet felszabadítás és 46 évig tartó megszállás milyen borzalmakat jelentett, azt most már meg lehet írni, de a tankönyvekre még mindig a borzalmak elhallgatása és nem tényszerű közlése a jellemző. Azt meg nem csak a szüleimtől, hanem hazaszerető történészeinktől is tudom, hogy a manysikhoz csupán annyi közünk volt, hogy néhány északra vándorolt hazánkfia tanította meg őket vadászni, halászni, ruhát varrni, sőt beszélni is. Ettől ők még nem a rokonaink, legfeljebb a tanítványaink.

De vissza az Arvisurákhoz. A magyar őstörténettel foglalkozó könyvek ismerete alapján (legyen az hazaszerető, vagy magyargyűlölő) arra a következtetésre jutottam, hogy az Arvisurák egy magyarellenes gúnyirat. Szerzője, vagy szerzői történészek, esetleg valamely társtudomány művelői, erre utalnak olyan nevek, évszámok, adatok, amelyekhez az ejtőernyős manysi sámánok a legmélyebb vodkás révületben sem jutottak hozzá. Tippelnék Ligeti Lajosra vagy Zsirai Miklósra, akik rögeszmés aprólékossággal gyűjtötték össze és kárörömmel vágták arcunkba a legyőzöttek krónikásainak minden hazug mocskolódását. Elképzelhető szerzőként Diószegi Vilmos is, aki megszállottan bizonygatta, hogy tudós, orvos, tanító, pap táltosaink azonosak voltak az általa a helyszínen tanulmányozott szibériai, irás-tudatlan, részeg, vagy bolondgombától kábult sámánokkal, akik még Diószegi látogatása idején is kőkorszaki szinten éltek. Az Arvisurák célja: a finnugor-manysi rokonság és a szovjet partizánok népszerűsítése, az igazi magyar őstörténet nevetségessé tétele a medvetoros évekkel, Góg furmányosaival, hasonló idétlenségekkel és sértésekkel. Őseink asszonyait és leányait szinte minden oldalon többször rimalányoknak nevezik. Vajon tudják-e az Arvisura rajongói, hogy mit jelent ez a szó?

Czuczor-Fogarasi: A magyar nyelv szótára (1862). Rima: Kurva, szajha, lotyó, czurhó stb. Eredeti értelme: ringy v. rongy.

Ballagi Mór: A magyar nyelv teljes szótára (1873). Rima: kéjhölgy, örömleány.

Magyar Értelmező Kéziszótár (1972). Rima: szajha.

Gúnyiratot a Biblia Ószövetségi részéről is lehetne, de ezt nem merik megtenni azok, akik a magyarok őstörténetét csúfolják.

Befejezésül idéznék egy jellemző részletet: „A gara-Zúgon túl lévő Kuszkó birodalmában, Artupi asszonynak Kecső kabar nyílkovácstól négy fia származott: Ragyolc, Miskolc, Rohonc és Tiszolc.” Ezek a fiúk bonyolult úton tüzet loptak(!) és azt csuporba rejtették. Az Arvisurák szerzői szerint azonban a magyarok (akik lopnak) még egy csuporra sem képesek vigyázni: „Rohonc a folyóba beleesett, s a tüzes csupor odaveszett.” Nagy kár, hogy nem ennek a Rohonc gyereknek adta az ejtőernyős sámán-unoka az Arvisurákat. Legalább az is odaveszett volna. Az Arvisura azonban mégsem vicces, inkább veszélyes. Hátha valaki komolyan veszi.

Megjelent: 19618 alkalommal Utoljára frissítve: 2012. Július 05., Csütörtök 21:58

Hozzászólások  

 
PrometheusDS
#38 Ha hazugság, akkor mi az indíték?PrometheusDS 2019-01-29 15:32
Hát, hogy itt mennyi okos ember van! Elnézést kérek, előre is. Nem célom senkivel vitázni, de hogy állíthat valaki több ezer éves távlatból valamit? Egyetlen könyv sem lehet bizonyíték semmi másra, mint arra, hogy van írás, és van könyvnyomtatás. Hogy valaki elhiszi-e, vagy nem, az a saját logikáján múlik, hogy el tudja-e fogadni, vagy nem. Itt pedig a hozzászólók nagy része biztosan állít olyan dolgokat, amik több száz, esetleg több ezer évvel ezelőtt történtek, avagy nem. Bármelyik történelem könyvet vesszük kezünkbe, lesznek benne szándékos, vagy véletlen ferdítések. Tegyük fel, hogy az Arvisurák nagy része hamisítvány. Kérdés: miért? Egy ilyen nagy terjedelmű művet nem két nap összehozni. Miért áldozna valaki, vagy valakik az életükből több évtizedet egy koholmány megírására? Főleg, hogy ez a mű véleményem szerint egyáltalán nem tünteti fel negatív szinben a magyarokat. Hiszen, ha figyelmesen elolvassuk, akkor a mi népünk eszerint ősibb szinte minden más népnél a Földön. Nekünk a legrégebbi koronánk, ami az egyetlen apostoli szent korona a Földön. Persze, lehet azt állítani, hogy más művekből lett összeollózva, de melyik művel mutat szó szerinti egyezést? Mind az 1500 oldalt meg kellett fogalmazni. És mindezt miért? Valaki megírt volna 1500 oldal koholmányt, csak hogy bizonyítsa a finn-ugor rokonságot, és közben a magyar nemzetet a legősibb, és nyelvében is legősibb népként tünteti fel olyan elődökkel, mint Gilgames, Nimród, Góg, és Magóg? Lássuk be, milliószor több ebben a könyvben a dicshimnusz, mint a negatívum! Egyébként a manysiknak mi közük a finnekhez kedves Friedrich Klára? Finnország nem Oroszország, ha nem tudná! De még, ha az is lenne, kisebbségek mindenhol élhetnek. Én is felvidéki vagyok tisztelettel. És akkor már nem is vagyok magyar? És, hogy a németek fejlettebbek lennének, stb.? Hát, az az igazság, hogy a civilizáció fejlődésével az ember éppen hogy butul, ha jól megnézzük. Lassan már olvasni sem fognak tudni ez emberek, és számolni sem. De a telefonját mindenki tudja nyomogatni. Szóval ez nem jó érv. Akkor mégis miért "találta ki" valaki ezt az 1500 oldalt? Ha koholmány, akkor mi az indíték?
Idézet
 
 
Császár István
#37 Rima, mint női névCsászár István 2018-10-12 11:31
Rima, mint női név

Dugonics András – Etelka (1788) - dea.lib.unideb.hu/.../...

“Édes RIMÁM (e' vólt igazi Neve a' szorgalmatos Dajkának)” 34. oldal
„Gyulának Dajkájához (kit akkor CSÖPÖRKÉNEK nevezett, noha RIMA lenne igazi neve)” 284.oldal

Az Arvisurában a rimalányok Rima asszonyról, első vezetőjükről neveztettek el:
“Agába feleségét, a gyógyítással foglalkozó rimalányok vezetőjét, Rima-asszonyt teljes hatalommal rendelkező Rima-Széccsé tették meg és rábízták az Aranyasszony kegyhely gondozását.” 1(A).Arvisura
“Ezek a rimalányok nevüket bölcs Agába feleségétől kapták, aki már a tengerparti városukban is gyógyítással és az ételek tartósításával foglalkozott.” 3(A).Arvisura
Idézet
 
 
Császár István
#36 1221 Budapest, Korompai út 1.Császár István 2018-04-29 11:46
A magyar wikipédia Arvisurák szócikkéhez bekerült Friedrich Klárának ez a munkája. Itt közlöm, hogy ezzel kapcsolatban a szócikk vita oldalán elindítottam egy vitát:

A rimalányok ringyók?

Bekerült több Arvisura kritika is a "További információk" részhez. Ehhez kapcsolódik a vitaindításom. Az Arvisura melyik részében szerepel az, hogy a rimalányok ringyók? Most megmondom - semelyikben sem. Innentől kezdve ez Friedrich Klárának az Arvisura tartalmát meghaladó elképzelése (amit Csajághy György láthatólag tőle vett át), mivel az Arvisura nem tartalmazza. De az ellenkezője sincs leírva az Arvisurában, azaz, hogy szűzlányok lettek volna. Az Arvisura alapján a rimalányok legalább alapfokú sámántudást sajátítottak el: csillagismeret, gyógyítás, állatismeret valamint már 6000 évvel (!) ezelőtt is az írás-olvasást.

Miért lehet mégis részben(!) igaz Friedrich Klára szómagyarázata? Ugyanis a rimalányoknak feladatuk volt a különböző felderítő, rokonlátogató nagyobb részt férfiakból álló sámáncsapatok kísérete. Ez utóbbiból tényből sok minden elgondolható, csak egy nem: hogy pénzért vagy ringyó hajlamból lehettek együtt a több évre nyúló kalandozásokon férfiakkal. Ráadásul a legtöbbször említve van, hogy gyorsan férjhez is mentek - letelepedés után pedig a közösség mindennapi életének szervezői voltak (rimaszécsként), mivel sok gazdasági, életviteli tudással is rendelkeztek.

Ha a mai életből hoznák példát - van akinek a rendőr a rend őre, valakinek meg zsaru, fakabát. Aki a rimalányok ténykedésének csak egyik oldalát látta vagy ismerhette (honnan tudták volna a közemberek, hogy a rimalány időszakonként jelentést ír a közösség létszámáról, születésekről és nevekről, mikor azt sem tudták, hogy van írás egyáltalán) az ezzel kapcsolatban emlegethette a rima szót. Másrészt komolyan gondolta e Friedrich Klára, hogy a Rimaszombat településnek vagy a Rima folyónak Ringyószombat, Ringyófolyó a jelentéstartalma?

Ezekről a kritikákról beszéltem már Paál Zoltán (Író) szócikk vita részében. Így lehet prekoncepcióval és felületes elemzéssel, majd a felületes elemzések átvételével ostobának mutatkozni.

---------------------------------------
Akit érdekel egyébként az Arvisurával kapcsolatban további információ, az itt megtalálhatja: hu.wikipedia.org/.../...
Idézet
 
 
cartwright
#35 köszönetcartwright 2017-09-05 08:51
Tisztelt Császár István!
Köszönöm a válaszát, tovább fogok tájékozódni az Arvisura ügyben.
Idézet
 
 
Császár István
#34 1221 Budapest Korompai út 1.Császár István 2017-09-04 22:34
Tisztelt cartwright!

0. Nem vagyok szakavatott (történész stb.), ez év elején olvastam az Arvisurát, amelynek a szerzője - pontosabban a rovások magyarra fordítója Paál Zoltán 1982-ben meghalt. Én a sci-fi mentes első, nyers és szkennelt változatot olvastam (1970-es évek közepén készült), de már az 1977-es bővebb Széchényi könyvtárban fellelhető nyomtatott változatokba bekerültek sci-fi elemek. Nyilván az első hevületemet át kellett gondolnom, több olyan momentum van a könyv körül ami miatt jelen pillanatban nem tudom eldönteni, hogy igaz (és csak kis része hamis) vagy teljesen hamis-e. Mindenestre ezeket összeszedtem egy wikipédiás cikkben (itt van a források közt a nyers, nem jogvédett Arvisura változatra mutató link is):

- hu.wikipedia.org/.../...

2. Ataisz az Arvisura szerint a Csendes óceánban fekszik, a visszafejtésem Indonézia azon szigetek közti részére vonatkozik - amely 1 millió négyzetkilométeren sík terület volt, ez nagyjából jelenleg is csak 20-100 méter mélyen van a víz alatt - így nagy része legalább 15.000 évig folyók és erdők, füvek síkja volt. Az óceánfenéki térkép és a többi ezzel foglalkozó link szerepel a wikipédiás forrásaim közt. Az Arvisura leírja, hogy folyamatosan emelkedett a vízszint Ataiszon, de a végső pusztítást egy özönvíz (szökőár) végezte el: "Hárpia-Tórem...csőrében az egész Kékleny-hegységet felemelte, de Villám¬Tórem, Manitu-Nagyszellem Öregapjának parancsára a Villámgyártót a Kéklennyel együtt vízbe dobta.", azaz visszahúzódott a víz, ami a cunami előjele.

Volt 8-10.000 évük a magasabb civilizációs fok eléréséhez, a jégkorszak csúcsa ugyanis ie. 22-15.000 közt volt, addigra a legtöbb törzs már odaért. Közülük többnek voltak beavatottjai, akik tudták merre kell menni akkor, amikor Ráten nem ontja fényét melegen - a visszaemlékezések tartalmazzák Nippur városának megalapításának időpontját ie. 40.000 körül, helye valahol Mezpotámiában volt.

3. Az Arvisura leírja, hogy ie. 5.800 körül is indulnak el telepesek a melegebb vidékek felé - ekkor alapítják újra a mezopotámiai városokat, ide is érkeznek hunok, de a többi törzsből is - ezt nem részletezi az Arvisura (a hét fő ataiszi törzs: uruk, agaba, maya, indió, kanak, saka, hun (fekete és fehér)). Ie.5.500 körül innen mennek tovább ataiszi leszármazottak a Kaukázuson túlra (szavárdok), majd azon is túlra a Volga és a Don közé - őbelőlük lesz valószínűleg a szkíták egy része és az amazonok (ugyanis Mari asszony az első vezetőjük).

Az ataiszi betelepülők újabb hulláma nagyjából Ataisz pusztulásával egyidőben történik, és főleg hunokból áll - azonban ők egy viszály miatt elindulnak Közép-Ázsiába, ahol a gazdagabb hunok sorra városokat alapítanak, míg a szegényebbek érnek el Ordosz térségébe - ekkor itt még nincsenek sivatagok, erdőségek és mezők terülnek el a Sárga-folyótól északra. 1000 év nomád életmód után összeölelkeznek egy másik ataiszi elszármazott néppel, az agabákkal, akik Ataiszról Kína partvidékén tolódtak észak felé a kínajok által szorítva. Így jön létre a 24 törzses HUn Törzsszövetség ie.4040-ben a Takla-Makántól a Sárga-folyó torkolatáig.

5. Ezt az elméletet ismerem, én nem tudom eldönteni, hogy igaz vagy sem - régészeti emlékeket datálnak erre a korra, ezt tudom.

6. Az Arvisurákat a kezdet kezdetétől aranytartalmú lemezekre rótták, 20 évvel az események után készítették őket, hogy leülepedjenek a "dolgok". Több példányban is léteznek, a világ néhány pontján rejtették el őket.

Az Arvisura csak egy része Ataisz örökségének, ugyanis az Élet Templomát, ahol a legősibb tudásokat őrzik, Ataisz süllyedésének első jeleire Mezpotámiába vitték, innen ie. 1680 után Egyiptomba kerül - de itt is veszélybe kerül - ezért a hunok hadsereggel vonulnak oda és az utolsó fáraók egyike átadja nekik az Élet templomának anyagát, amit a hadsereg Ordoszba visz. Sajnos az elsivatagosodás miatt meggyengül a Hun Törzsszövetség ereje és ezért kell nyugat felé vonulniuk, a Templom Pilis/Buda környékének barlangjaiba kerül iu. 430 körül - majd a hunok kivonulása után az itt maradó törzsek őrzik (pal-úzok (palócok), mar-úzok), Tündér Ilona az egyik fejedelmasszonyuk. Az avarok is átveszik az őrzését, majd Vazul fiai menekítik ki az Urál mögé, jelenleg Közép-Ázsiában van valahol.

Sokan támadják az Arvisurákat, merthogy nem ad magyarázatot néhány dologra - ami egyszerű dolog okán igaz, az Arvisura kifejezetten csak a Hun Törzsszövetség krónikája, a korai sumér, szkíta, kaukázusi, szavárd magyar történések csak akkor szereplnek bennük, ha érintkeztek velük. Így nagyjából csak iu. 200 utántól fogja össze az összes mai magyar őseinek történeteit, mivel eddigre majd minden ataiszi leszármazott "menekülni" kényszerül az arabok, kínaik elől a Kárpátok és az Ural közé.
Idézet
 
 
cartwright
#33 aRViS uRacartwright 2017-09-04 16:25
Tisztelt Császár István!

A cikkben, amihez a hozzászólását megírta, arról van szó, hogy az Arvisurákat valaki/valakik azért írták, hogy olyan gumicsontot adjanak a magyarok szájába, aminek értelmezésével jó sokáig elvannak, mert némely valós és még több kitalált dolgokat kevertek nagyon nagy mennyiségben össze. Nem tudom, hogy Friedrich Klára eltalálta-e a szerzőket vagy sem, de valószínűleg helyesen gondolkodott, amikor észrevételeit megírta. Én a következőket fűzném hozzá.
2. az Ataiszra való hivatkozás – egyenlő Atlantisz/2, hiszen i. e. 5038 körül nem tudunk olyan mértékű tengerszint emelkedésről, ami világokat süllyeszthetett volna el. Az északi féltekén felhalmozódott jég olvadása (az olvadó jeget visszatartó jégzárak beomlása után) három nagy áradásban növelte a tengerszintet kb. 15000, kb. 11500 és kb. 8000 évvel ezelőtt, ebből atlantiszi volt kb. 11500 évvel ezelőtt. A jégkorszak elől menekülő népek egyébként hogyan fognak össze, és hoznak létre magasabb civilizációt? Magas fejlettségű civilizáció kialakulásához leginkább több száz/ezer év nyugalmas periódus kell, nem vészhelyzet.
3. Mezopotámia hunokkal való emlegetése szintén kérdéses, hiszen ott kb. 3000 évvel ezelőtt is a parthus/perzsa birodalom volt jelen, és innen ered az irán-turán ellentét is. A turániak nem foglalták el az iráni fennsíkot, hanem azt megkerülve inkább a kínaiakat zaklatták, de ez egy domborzati térképen világosan követhető. A hun népek főleg a mai Kazahsztán, Oroszország és Ukrajna területein éltek (sztyeppe), míg a perzsák (parthusok), médek a mai Irán, Afganisztán és Pakisztán hegyes-dombos területeit birtokolták.
5. Amit leírt az Arvisura - a hunok honfoglalásáról mondattal, itt van a legnagyobb buktatója a történetnek. A magyar krónikák helyesen csak hun és magyar bejöveteltől írnak a Kárpát-medencébe, míg az Arvisura avar honfoglalásról is beszámol. Ha valaki akkoriban valóban lejegyezte volna az akkori történéseket, az szintén csak hun és utána magyar bejövetelről számolt volna be, mert az avarok csak a keresztény (Krisztus szerinti) időszámítás bevezetésével járó időlyukak miatt lettek éppen a hunokból (korai avarok) és magyarokból (késői avarok).
6. az Arvisura iratokat a hunok melyik része tartotta magánál, a Szkítiába visszatérők, vagy az itt maradók? De tegyük fel sikeresen megtartották a magyarok bejöveteléig, utána viszont Géza fejedelem idejében a manysikhoz viszik. Tudja, hogy hányszor kellett volna lemásolni a XX. századig az adathordozót, ha feltételezzük, hogy az papirusz, bőr vagy fa anyagból készült? Ezt a munkát ki végezte el, és honnét tudjuk, hogy mindent pontosan szóról-szóra másolt le?
Véleményem szerint az Arvisura-ban leírt dolgok igaz volta több kétséget emel, mint amire magyarázatot ad.
Idézet
 
 
nagy lajos
#32 belgium/Andennenagy lajos 2017-07-21 10:12
csak most találtam ezen értekezésre. Eddig soha sem olvastam egy Arvasura ellenes véleményt ...

örülök annak, hogy nem vagyok egyedül ebben ...

viszont azért nem szabad mindent ebben egyben kidobnunk. Ugyanis lehetnek olyan tényezok, adatok, amelyek valami igazat is tartalmaznak ebben ...

szerintem minden eronket össze kellene szedjük és
elkötelezve magunkat az igaz mellett, egy olyan történelmet összehoznunk, amely teljességgel védheto, fenntarthatá (minden téren, foként az
utóbbi idokben jött több és biztosnak mondható tudományágak oldalán ; genetika, fizika ...) ...
szeretettel, L
ps.; még ezt; kik voltak a magyarok a K.u. IX. század vége-felé ? Arpád-népe, vagy az oket befogadók ?
amikor erre megválaszol valaki, akkor tu-e erre
érveket, bizonyítást ... tényeket felhozni ? (megvédeni a tézisét ...)
Idézet
 
 
Császár István
#31 1221 BudapestCsászár István 2017-07-17 15:14
1. Az Arvisura a 24 Hun Törzsszövetségi törzs iratai ie. 4040 -től.

2. Visszaemlékeznek benne Ataiszra, az elsüllyedt (ie. 5038) világukra, ahol a jégkorszak elől menekülő népek összefogtak és egy magasabb civilizációt hoztak létre. A felmelegedéssel együtt új telepeket hoztak létre Egyiptomban, Mezopotámiában, Kínában és Amerikában (piramis építő népek).

3. A hunok is innen származnak akik az elsüllyedt kontinensről Mezopotámián keresztül újabb és újab telepeket hoztak létre Ázsiában, eljutva Ordasba (Ordosz) találkoznak egy másik Ataiszról elvándorolt néppel és létrehozzák a törzsszövetséget.

4. Árpád szintén ataiszi ősei Mezopotámia (és a Kaukázus) felől érkeznek az Etelköz felé az arabok elől, míg a palócok, kabarok, hunok Ordas felől a kínaiak nyomása és az elsivatagosodás miatt (Góbi, Ordas, Karakórum, Aral-tó környéke).

5. Ezután először (az Arvisura leírja, hogy korábban még hányszor) a hunok jönnek be a Kárpád-medencei őshazába (az Ataiszra a jég elől menekülő törzsek egy része innen jön!!!), a palócok, székelyek itt maradnak. Majd az avarok és utána a magyarok törzsszövetsége érkezik meg és ugyanannyi hun törzsszövetségi lakik már itt ekkor, mint a magyarok (palóc, székely, kabar, avar, pannon).

6. Azok a bizonyos iratokat amiknek egy kis részét a "Tura" fedőnevű sámánunoka lemásolt, az Élet Templomában őrizték az Urálban - korábbi helyei: Ataisz, Mezopotámia, Egyiptom, Ordas, Pilis (ide Atilla és Buda hozta), majd a megvakított Vazul fiai vitték a manysikhoz mint egyetlen biztonságos helyre (at arabok, kínaiak, kereszténység miatt más hely nem volt már).

Teljes és tökéletes leírás, csak nem részleteket kellene olvasni az Arvisurából, hanem az egészet. A suomák ie. 1600 körül mentek északra Ordos felől, míg a manysik ie. 1000 körül (ők már az elsivatagosodás miatt) - ezért a hatalmas életviteli és nyelvi különbség a később indulókhoz képest.
Idézet
 
 
oregjonas
#30 rimalanyoregjonas 2014-07-01 20:51
A #28 után még ezt is beküldtem, de nem jelent meg:

A Magyar nyelv (1862) szótárunk szerint a BARBÁR szó jelentése, értelmezése:

fn. tt. barbár-t, tb. ~ok. 1) A régi görögök és rómaiak értelmében minden más nemzetbeli, aki nem görög vagy római volt. 2) Müveletlen, vad népből való. 3) Durva, kegyetlen, ádáz ember. 4) Éjszaki Afrikának egyik népfelekezete, barbáriai, berber.

A Magyar nyelv (1862) szótárunk szerint az ELŐNY szó jelentése, értelmezése:

(el-ő-ny) fn. tt. előny-t, tb. ~ök. 1) Kedvező körülmény bizonyos cél elérésére, melynél fogva ahoz előbb eljuthatunk, mint más, tehát mintegy előkedvezés, pl. a játékban, azon játszó, ki a kikérő után legutósó, azon előnynyel bír, hogy üthet, s az ő lapját el nem üthetik; de ezen előnyből csak úgy lehet nyeresége, ha ütőkártyája van. 2) Előjog vagy igény valamihez. A kihalt tisztviselő helyére legtöbb előnye van annak, ki a fokozati rendben legközelebb állott utána.

A Magyar nyelv (1862) szótárunk szerint az ERŐNY szó jelentése, értelmezése:

(er-ő-ny) fn. Szokottabban l. ERÉNY.

A Magyar nyelv (1862) szótárunk szerint az ERÉNY szó jelentése, értelmezése:

(er-ény) fn. tt. erény-t, tb. ~ek. E helyes alkotásu nem régi szó, hasonlókép az er szóból származik, s erkölcsi értelemben vétetvén, jelenti az emberi akaratnak azon erejét, melynél fogva az erkölcsi törvényeket teljesíti, még pedig némi könnyüséggel és készséggel; vagyis ezen erőnek gyakorlása által szerzett, s nemesb értelemben vett erkölcsi tökélyt. Keresztényi erény, mely a keresztény-, polgári erény, mely a polgári-, katonai erény, mely különösen a katonai kötelességek teljesítésében áll. Erény utján járni. Erényt az ellenségben is tisztelni. "Óh, remélj, remélj egy jobb hazát! S benne az erény diadalát." Arany. Szélesebb ért. tökély. Isteni erény, emberi erény. Innen a tökélyek különfélesége miatt az erény is különféle. Mértékletesség, szüzesség, állhatatosság erénye. Szeretet, adakozás, irgalmasság erénye stb. Régen: jószág.


A T. Szerkesztőktől szereném kérni: a #28-as hozzászólásba, nem tudom miként, belekerült egy smile. Én nem tudom eltávolítani, kérem szépen vegyék ki onnan ha lehet. Köszönettel: oregjonas


#29 kovacs.laszlo

„Aki szereti a magyarokat, szereti az Arvisúrákat, aki nem, az úgyis fog benne kifogást találni.”

Nem így van, nem azok emelnek kifogást akik nem szeretik a magyarokat. S miért ők kifogásolnák, hisz' az ő érdekük pont az, hogy higgyünk az arvisúráknak.
Mi magyarok sajnos könnyen félrevezethetők vagyunk.
Az arvisúrák, koholmány amely a magyarok férevezetését szolgálja. Friedrick Klára és a többiek akiknek a nevei fentebb s alább is említve lettek, ők magyarok, akik próbálnak fényt gyújtani a fejekben.
Szerintem aki kételkedik Friedrich Klára (s a többiek) tisztánlátásában, aki nem hisz az észokoknak, az vagy vak vagy félretájékozott, vagy azok közül való akik "nem szeretik a magyarokat".
(A félreértések elkerülése végett, az észok jelentése: valamely állításnak észen alapuló bizonyitéka.)
Idézet
 
 
kovacs.laszlo
#29 5213 Szapárfalu Angolkert út 2.A.kovacs.laszlo 2014-07-01 13:17
Minden nép abból a szempontból vizsgálhatja a körülötte folyó eseményeket, hogy az neki használ-e vagy sem. A tartalma miatt (pl. mi van az elsikkasztott 300 évvel?) lehet bírálatokkal illetni, de azt is szemügyre kell venni, hogy a keletkezésénél milyen körülmények között érkezhetett el a közép-ázsiai és szibériai népek üzenete hozzánk az orosz megszállás alatt. Az viszont vitathatatlan, hogy felbecsülhetetlen az értéke, ha pl. úgy viszonyulunk hozzá, mint Jókai Mór irodalmi alkotásaihoz. Az író felhasználta a történelmi eseményeket, de művei asztrálmítoszi nyelvezettel többet mondanak el a jövőnkről, persze csak ha van tudásunk az értelmezéséhez, mint a világ összes Jókai bablevese. A Földközi-tengert persze tele lehetne rekeszteni azokkal a népekkel, akik azt szeretnék, ha Jókai nem írt volna egyetlen egy könyvet sem, sőt magyarok sem lennének a világban. S amely népek jobban szeretnék, ha a magyar nép megmaradna a Jókai bableves szintjén. Az Arvisúrák volt, van és lesz. És akkor is szólni fog hozzánk, magyarokhoz, amikor mi még mindig leszünk, de lehet, hogy ők már nem. Aki szereti a magyarokat, szereti az Arvisúrákat, aki nem, az úgyis fog benne kifogást találni. A lényeg, hogy az Arvisúrák (magyarul: Orvos Urak.) létezik.
Idézet
 
 
oregjonas
#28 rimalanyoregjonas 2014-06-29 17:52
Nem értek egyet ezzel:
„Czucor-Fogarasi szótára a "bűn" és "rab" szavunkat is mai értelmében magyarázza. Azonban ma már tudható, hogy a bűn szavunk a böön ősvallás nevének kiforgatása és ellenszenves értelemmel való felruházása, akárcsak a hatalmas uralkodót jelentő "lugal vagy lúgal (ékírással: ?? [rab-gal], ???? [lu2-gal], [újasszír]) sumer nyelven nagy ember, tulajdonképpen király, uralkodó." jelentésének lealacsonyításából kapta jelenlegi értelmét.”

Ha a bűn szó a "böön ősvallás" neve kiforgatása volna, akkor nyilván lennie kellene egy olyan szavunknak is amely eredetileg a bűn-t jelentette. De nincs több szó rá, s márpedig a régmultban is követtek el bűnt, amit valahogy ki kellett fejezni.

A Magyar nyelv (1862) szótárunk szerint a BŰN szó jelentése, értelmezése:

(bű-n, lásd. BŰ) fn. tt. bűn-t, tb. ~ök. 1) Általán, valamely törvénynek szándékos áthágása. Polgári, katonai bűn. 2) Szorosb ért. szántszándékos megszegése valamely erkölcsi, illetőleg isteni, és egyházi törvénynek, s maga azon cselekedet, mely e megszegésből származik. Bűnt követni el. Bűnt cselekedni. Bűnre vetemedni. Mást bűnre ingerelni, csábítani. Bűnbe merülni. Bűntől irtózni. Bűnt vallani. Bűneit szánni, bánni, töredelmesen meggyónni. Meguntam, vagy utálom, mint a bűnömet. Km. A keresztény erkölcstan szerint: bocsánandó bűn, halálos bűn, eredendő (eredeti) bűn (peccatum originale), cselekvési bűn; égbekiáltó bűn; fő bűnök; idegen bűnök; Sz. Lélek ellen való bűn; néma bűn (Sodomia). Nagy bűn, szarvas bűn. Bűnöket megbocsátani. Bűntől feloldozni. Ez még nagy pénteken sem bűn. Km. Ne uralkodjék a bűn a ti halandó testeteken. II. Kor. 5. 21. Ki bűnt nem tett sem álnokság nem uralkodott szájában. Péter. 2, 22. A Szentirásban a bűn gyakran annyi mint hajlandóság a bűnre, az ember erkölcsi természetének megromlása. "Minden zsidók és görögök a bűn alatt vannak." Rom. 3. 9. "De az irás mindeneket a bűn alá rekesztett." Galat. 3. 22. Rokonokul tekinthetők a parszi vinah, továbbá hellen binew, poinh, jonoV, latin poena, punio, német Pein stb.

Az évek során rengeteg szó értelme megváltozott, esetleg pont az ellenkezőjére. Mondok rá példát is:

A Magyar nyelv (1862) szótárunk szerint a FEDD, FEDDÉS szó jelentése, értelmezése:

(am. fegy-d, t. i. fegy gyökből és ed képzőből van alkotva: fegy-ed v. fegy-ét, öszvehúzva fegy-d, s hasonitással: fed-d; a Nádor codexben fegyelmez eléjön fedd értelemben; a Tatrosi codexben egyszerűen is fegy, eléjön szintén fedd értelemben, mint itt alább) áth. m. fedd-ett, htn. ~ni v. ~eni. Jelentése: valakit bizonyos rosz tett miatt dorgál, szid, szóval fenyít, s büntet. Keményen feddeni a kihágókat. Megfedd. Megfeddeni a pajkos ifjakat. Ha barátodat titkon fedded is, de mások előtt dicsérd. (Km.) Ki fedd meg engem közőletek a bünről? (Káldi. János evangy. Ugyanaz a Tatrosi codexben: "Ki fegy meg engemet." Átv. ért. tájdivatosan mondják magáról a rosz tettről is. A bűnöket feddeni kell. Az igazságos biró megfeddi a törvények áthágását. V. ö. FEGY. Mandsu nyelven feteme feddeni, s a szanszkritban: vad am. mond.

Tehát megfedd-ni vagy megfeddeni, az kb annyit jelent mint megszidni, megdorgálni, megfenyíteni. De akkor mit is jelent a "feddhetetlen"?! Ugyebár, ma azt jelenti hogy makulátlan, tiszta. Pedig helyesen értelmezve, a "feddhetetlen" annyit jelent hogy nem fenyithető, nem büntethető. Amikor egy politikusról azt halljuk hogy feddhetetlen, akkor jusson eszünkbe e szó eredeti jelentése! Tekintve hogy olyan politikus aki makulátlan, tisztalelkü, nem valószinü hogy létezik. De feddhetetlen, akarom mondani érinthetetlen, büntethetelen, kiváltságos, mentes, mentelmi jogu, az sok van!

A szavak értelme nem egyik napról a másikra változik meg, hanem lassan. Sajnos pont emiatt nehéz tenni ellene, vagy nem is lehet. Itt van pl az "ájul" szó. Helyesen, elájul, de ma, "beájul". Mibe ájul be? Meghal, elhal, belehal, mindegyiknek meg van a pontos értelme. De mit jelent a "behal"? Mit is jelent magyarul az hogy lenyúl? Azt, hogy lefelé nyúl, v. lenyúl érte ill. valamiért. Ezzel szemben ma, a lenyúl, az ellop, eltulajdonít. Így megy tönkre a magyar nyelv. Szép lassan. Tanui lehetünk ennek mindennap a médiában is. Mit mond az xfaktorban a zsidó Geszti és a többiek? "Iszonyúan jó" vagy "iszonyúan szép", "borzasztóan gyönyörű", stb.. Hát nem őrület?
Hozzátenném még ehhez hogy a nyelvrontás nem tőlünk magyaroktól ered.
Idézet
 
 
oregjonas
#27 rimalanyoregjonas 2014-06-29 16:41
Sajnálatos hogy a régi szavak kikopnak eltünnek a nyelvünkből. A "rima", "rimány", "rimálkodik" "rimánkodik" szavakat az én gyerekkoromban még, faluhelyen mindenki ismerte.
A Czuczor-Fogarasi "A magyar nyelv szótára" szerint:

A "rima" szó jelentése:
(rim-a) fn. tt. rimá-t, Kurva, szajha, lotyó, curhó stb. Eredeti értelme: ringy v. rongy. V. ö. RIM gyök és RIHA. Van ily nevü folyó is Gömörvármegyében (szlávul: Rimava), honnan Rimabánya, Rima-Szombat, Rima-Szécs helynevek. A folyó neve is talán ringyes-rongyos, vagyis több águ, vagy pedig ide-oda csapongó tekergő folyásától vette nevét.

A "rimán v. rimány" szó jelentése:
v. RIMÁNY, elvont törzse a rimánkodik v. rimánykodik igének. Jelentése: siránkozó kérelem vagy panasz.

A "rimálkodik" jelentése:
(rim-a-al-kod-ik) k. m. rimálkod-tam, ~tál, ~ott. Rimai életet folytat, kurválkodik, szajhálkodik. V. ö. RIMA.

A "rimánkodik" jelentése:
(rim-ány-kod-ik) k. m. rimánykod-tam, ~tál, ~ott. Sirva riva panaszkodik, könyörög, esedezik, sürgetőzik, mentegetőzik stb. Égnek földnek rimánykodik. Addig rimánykodott, míg megbocsátottak neki. Úgy látszik ebből alakult által a vékonyhangu régies reménykedik. Tiszta gyöke rí v. rív, melyből lett riván, rivány, s ebből ismét riványkodik, rimánykodik. V. ö. RIMOG.
(Rim-og, rimog, rimánkodólag sír - székelyeknél.)

Azok kérdésére válaszul akik Rimaszombat nevét említik, nos igen, itt a rima jelentheti v. jelenthette azt hogy - mondjuk úgy, - "könnyüvérü, ledér", de jelentheti v. jelenthette akár azt is hogy rongyos-szombat, rongyosok városa, avagy ebből következőn, szegények városa.
Idézet
 
 
oregjonas
#26 rimalanyoregjonas 2014-06-29 16:25
Több jeles tudor egybehangzó véleménye alapján kijelenthető hogy Friedrich Klárának igaza van!

Czakó Gábor pl. a következőket írja az Arvisurával kapcsolatban:

„Ezt írja egy barátom-olvasóm: „Az Arvisura a magyarság szent bibliája. Most hozzáteszem: minden létező közül a legnagyobb szellemi kincse! Korai életének, történelmének évezredek során lerótt, elképesztően gazdag, lélegzetelállítóan hiteles, a maga nemében - szó szerint -páratlan gyűjteménye. Nincs a világon még egy olyan nép (most a rokon népeket, a hajdani törzsszövetségeseket nem számítva), amely akár csak hasonlóval büszkélkedhetne. De olyan sincs, amelynek ha hasonlója volna, büszkélkedés helyett ilyen mélységes mélyen elrejtené, vagy ha épp nem tehetné, akkor magasról lesajnálná.”
Az Arvisura a „hun törzsszövetség” múltjának aprólékos leltára a kezdetektől, Kaltes Anyónak a Szíriuszról való érkezésétől. Paál Zoltán ózdi kohász koholta. Bár ő a könyv elején azt állítja, hogy egy Szalaváré Tura nevű szovjet-manysi ejtőernyős diverzáns hozta neki a magyar őstörténetet manysi sámán nagypapájától. Ám a mutatványoldalon szereplő rovásírt fatábla Magyar Adorján újmódi betűivel készült. Magyarul. Honnan vette a sámán nagyapó az adatokat? Hol tanulta nyelvünket? A manysi nyelv ugyan közeli rokon, de egy tucat szavát, ha értjük. Ha a 2000 nyomtatott oldalt kitevő mű valóban fatáblákon érkezett volna, vagy száz köbmétert kellett volna Tura vitéznek a kenyérzsákjába gyömöszölnie. Nem véletlen, hogy a könyvet a szerző leánya is „mesének” tartja. Nyilván ő sem látta az eredetit. Hogy meseként, regényként, vagyis szépirodalomként megállja-e a helyét, arra Gárdonyi, Jókai, Herczeg, Kodolányi illetékes. Ha valaki véletlenül olvasta az ő könyveiket a hun-magyar mondákról, regés előidőkről, netán egy kötet magyar népmesét, az biztos abban, hogy nem. Az Arvisura, mint történet és szöveg, bizony silány.
Példa. Paál azt írja, hogy Pósa András – mármint Anonymus – a Gömör-megyei Radnót községben született 1210-ben. Testvérét, Gyulát Pósa Pál országbíró, a szentgyörgyi és bazini gróf fogadott fia, tehát főúr, II. András bizalmasa, titkos tanácsosa, fősámán, a jászvásári domonkosoknál neveltette, András pedig a rimaszombati cserepesekhez került„mesterséget tanulni”. Amikor András a nagybátyjánál járt Budán, gyakran találkozott Béla kiskirállyal, akinek hamar elnyerte a bizalmát. Később a nagybátyja kancelláriájában dolgozott, majd 1236. január 25-én feleségül vette Radnóti Piroskát.
A mondott időben hazánkban még nem léteztek vezetéknevek, grófok, titkos tanácsosok. A főúri csemeték mestersége a politika és a hadakozás volt, tehát tűrést, engedelmességet, parancsolást, hadvezetést tanultak kicsi koruktól kezdve. A kancelláriákon papok dolgoztak, akik ekkoriban már nem nősülhettek. A Radnai havasok nem a Székelyföldön fekszik. Az inasgyerek barátkozik Béla kiskirállyal? Ráadásul Budán? E várat IV. Béla 1247-ben, a tatárjárás után kezdte építeni! Hab a tortán, hogy Anonymus legalább egy Bélával korábban élt, ha nem korábban. Porcukor a habon a kommunizmus vonalasságának tömérdek jegye: a kétkezi munka és a nehézipar dicsérete, a kereszténygyűlölet, a központosított világhatalom ábrándja, stb.
Paál Zoltánnak a történelem mellett a magyar nyelv sem volt az erőssége. Rimalánynak hívja sámánasszony-jelölteket. A rima a ringy-rongy-rossz szóbokor hajtása, jelentése ringyó.
Elemi fogalmai sem voltak a földrajzról. Szereplői gyakran elnyargalnak Ordoszba lóversenyezni, sámántanfolyamra. Légvonalban kb. hétezer kilométer! Légvonal lovasnak nincs, csak hegyek-völgyek, folyók, erdők, sivatagok, meg különféle, gyakorta hadakozó országok. Vajon hány hónap oda az út? Mi marad egy versenylóból, ha elüget Ordoszig?
E „szent biblia” mélységesen materialista-ateista. Szellemi sekélysége kb. egy hollywoodi fanti film szintjén áll. Ebben bizonyára részes Paál Zoltán eredetileg zagyva, csapongó, szót szóba öltő szövegének átírója, bizonyos Bolyky-Úr nevű amerikai pénzember. Hogy e „bibliából” mi a Paál, mi a Bolyky, manó tudja.
„Ekkora könyvet lehetetlen egy kútfőből összehordani.” – írja kedves barátom-olvasóm.
Balzac kilencvenöt! hosszabb-rövidebb regényt és elbeszélést írt Emberi színjáték gyűjtőcímen. Francsics Károly borbély 150 íves emlékiratot hagyott ránk a XIX. századból. 1973-ban a Magvető kiadott belőle 29 ívnyi válogatnem tást: Kis kamorámban gyertyát gyújték címmel. Remek! Várkonyi Nándor – Kodolányi és Weöres mestere – az emberiség ősműveltségéről írott egybefüggő három műve: Szíriat oszlopai, Az ötödik ember és a Varázstudomány legalább kétszerese az Arvisurának… Természetesen bőségesen adatolva!
Az Arvisura egy vasmunkás kitörhetnékjének emlékműve. Rajongóival megtörtént az, amit az állítólag Napóleonnak adott tanács mond: „Vedd el a múltjukat, és azt teszel velük, amit csak akarsz!” Az Arvisura a magyar múlt, a történelmi tudat és a józan ész ostobaságra váltása. Nem holmi nemzetközi összeesküvők bütykölték, hanem tudatlanságszomjas magyari rajongók, akik szeretnék megúszni a műveltség megszerzésével járó fáradalmakat, és amcsi barbik módjára tablettában kívánják bekapni az egész világot.”

www.czakogabor.hu/.../
Idézet
 
 
leszerelt
#25 Talán túlzás? Egy csöppet semleszerelt 2014-06-04 21:58
Idézet - nagyapó:
Mérésem szerint 200 csepp víz 1 dl. Ebből következik, hogy 2000 csepp víz 1 liter, így tehát 2.000.000 csepp víz 1 m3. Jó lesz figyelni a csöpögő csapokra. A 999.000.000 csepp víz 499 m3. Egy 15*25 méteres medencében ez a víz 1,33 m vízmélységet ad, amiben már egész jól lehet úszni, azaz a medencét üresnek nevezni, nos az talán túlzás.


Kedves nagyapó,

Előfordul, hogy tévedek, de ebben az esetben talán nem. A vízcsöppek térfogata változó. Tudtommal, az orvostudományban (pl. szemcsöpögtetők) 0.05ml (20 csöpp/cc). A csapokból átlagban ötször akkorák, 0.25ml (4/cc). Az átlag esőcsöpp pedig 0.11ml (9/cc). Átlagba véve (12 csöpp/cc), 999 millió csöpp egy szabványos (pl. olimpiai) úszómedencében kb. bokáig ér; még egy 25x15 méteresben is csak kb. egy arasznyi.

De egyetértek azon tanácsoddal, hogy jó lesz figyelni a csöpögő csapokra.
Idézet
 
 
nagyapó
#24 Szegednagyapó 2014-06-04 07:57
Mérésem szerint 200 csepp víz 1 dl. Ebből következik, hogy 2000 csepp víz 1 liter, így tehát 2.000.000 csepp víz 1 m3. Jó lesz figyelni a csöpögő csapokra. A 999.000.000 csepp víz 499 m3. Egy 15*25 méteres medencében ez a víz 1,33 m vízmélységet ad, amiben már egész jól lehet úszni, azaz a medencét üresnek nevezni, nos az talán túlzás.
Idézet
 
 
#23 címGuest 2014-06-02 20:20
Az adminisztrátor törölte a hozzászólást
 
 
leszerelt
#22 A "rimánkodik" szó magyar; a "rima" latinleszerelt 2014-05-18 18:04
Idézet - BAndi:
...Azon gondolkoztam,hogy ha a " rima "szó valóban olyan negatív értelmű,mint ahogyan a szótárak bizonysága szerint egy-kétszáz éve az ,akkor hogyan függhet össze a rima szóval a rimánkodás kifejezés,másrészint
furcsa elnevezésnek találnám a Rimaszombat kifejezést is....


Szerintem a rimánkodik és rima szavaknak semmi közük sincs egymáshoz. Nem vagyok nyelvész, de az én fülemnek a rimánkodik szó gyöke a rí, azaz sír, ige (pl. siránkozik). A rima szó eredete, viszont, tudtommal a latin rima = rés, repedés, hasadék szó. Ugyanezt a fogalmat sugallja a Sajó folyó egyik ágának (Rima) tereprajzára utaló latin neve. Ez az idegen szó valószínűleg a héber biblia magyarra fordításával (Károli, XVI. sz.) lett becsempészve anyanyelvünkbe, és csak azután terjedt el a zsidófelkent egyházak hatalma alá keveredett magyar nyelvterületeken. Ilyen szót azelőtt sehol sem találunk se magyar följegyzéseinkben, se népmeséinkben, se mondáinkban. A júdaista, júdeokrisztián (zsidófelkent), stb. vallások kiagyalói és fönntartói minden (ember- és természetbarát) termékenységgel kapcsolatos fogalmat, így ember nemiszerveit is, különösen a nőkét, szenvedélyesen becsmérlik, mellyel föltételezhetően saját beteg (züllött) gondolkodásukat leplezik le.
Idézet
 
 
Gondolatolvasó
#21 valaholGondolatolvasó 2014-05-18 08:38
Szép napot mindenkinek!

Szerintem is átverés az egész, ha a 2 kötetes új kiadást olvassátok, akkor többször már elején, van benne ellentmondás, mondjuk az Istenek ki kitől ered. Nyelvezetileg, mintha több szerző lenne, más a leíró részek szerkezete és nyelvezete.
Túl leíró,ha a görög regéket és mondákat olvasta valaki, akkor letisztult, egyenes, jól követhető ki kivel mikor mit csinált, ezzel szemben itt túlságosan aprólékos, sőt kacifántos.
Szavak jelentése részhez annyi a hozzáfűznivalóm, hogy sokan annyira kardoskodnak, hogy már eleink szavait is meg tudnák érteni, most meg pont az ellenkezőjét állítják, ez mást jelentett akkor mint most. Hogy is van ez???
Idézet
 
 
Magyar Sanyi
#20 DombóvárMagyar Sanyi 2013-06-03 20:11
Szerintem ez a kritika egyenesen vérlázító!Ilyet csak azok állítanak,akik a magyarságot a süllyesztőbe kívánják!Gratulálok kedves honfitársam!Gratulálok!
Idézet
 
 
BAndi
#19 BAndi 2012-05-01 16:15
Kedves Friedrich Klára!
Azon gondolkoztam,hogy ha a " rima "szó valóban olyan negatív értelmű,mint ahogyan a szótárak bizonysága szerint egy-kétszáz éve az ,akkor hogyan függhet össze a rima szóval a rimánkodás kifejezés,másrészint
furcsa elnevezésnek találnám a Rimaszombat kifejezést is.Régmúlt időkből származó szavak esetében gyakran megtörténik,hogy az idők teltével a szóhoz negatív jelentést tapasztanak.Nem is kell messzire mennünk pl.a "paraszt" kifejezés is ilyen,vagy akár egy régi népcsoporté,a "suttyók" neve,akik másokkal együtt a matyókkal tartoztak együvé.Ma már nem is tudjuk az eredeti jelentését.Ezért gondolnám,hogy óvatosabban kellene fogalmaznia.A dolognak nem csak azt az oldalát kellene megnéznie,ami igazolja az Ön feltevését,hanem
akár több irányból is.Ez lenne a kutatói tevékenység egyik alappillére.
Idézet
 
 
torpapa
#18 torpapa 2012-03-06 17:38
Idézet - Berci:
Miért nem tudok hozzászólni , ha bevagyok lépve ?
Üdv Merkurius .


Az elmúlt hónapban egy hiba bejelentés érkezett, sikerült is orvosolni. Ami nem érkezik be hozzánk, azt nehéz orvosolni. Általánosságokat nem lehet kezelni. Van vagy 10 féle böngésző, némelyiknek több mint 10 féle változata üzemel, különféle operációs rendszereken. Ezen belül mindenféle beállításaik és kiegészítőik vannak, amit vagy feltelepített valaki, vagy nem. A böngésző gyorsítótárának ürítése azért sok esetben megoldja a gondokat. Ha mégsem, akkor inkább ezen a felületen magyarmegmaradasert.hu/.../ lenne jó jelezni, semmint egy iromány alatti hozzászólásban.

Előre is köszönet érte,
Áldás,
törpapa
Idézet
 
 
leszerelt
#17 leszerelt 2012-03-06 17:13
Idézet - Berci:
Sziasztok... Miért nem tudok hozzászólni , ha bevagyok lépve ?
Üdv Merkurius .


Kedves Merkurius,

Küszködünk a honlap működtetésével; türelmedet kérjük. Velem is megtörténik, hogy belépek, írni akarok valamit, de a hozzászóló ablak nem hozza föl a bejegyzett nevemet. Ilyenkor ha megnézem (a bejelentkező ablakban), hogy be vagyok-e valójában lépve, látom hogy nem. Lezárom és újrainditom a böngészőm, egy néhány perc elteltével újra belépek, és akkor általában sikerül. Nem tudom mi okozza a bajt, de vagy a rendszer, vagy a böngésző gyorsító tára, vagy a kettő egyben gyanús. Törpapa rendszer-mesterünk arról értesít bennünket, hogy a rendszer 30 percenként mindenképp fölújítja gyorsító tárát. Remélhetőleg, ezt is majd idővel rendbehozzuk. Ahogy Zoli mondja, "Nem adjuk fel".
Idézet
 
 
Berci
#16 Berci 2012-03-06 16:06
Sziasztok .
Figyelem már egy ideje az írásaitokat , de sajnos nem igazán látom bent a lényeget .
Mit is tudtatok meg az arvisurából , segített benneteket valamiben ?
Vagy elolvastátok egyáltalán ?
Mert még erre sincs bizonyíték az írásaitokból .

Az elejét én sem igazán értettem (azóta sem értem) , félre is dobtam egyszer , de aztán egy kis "szellemi" sugallatra tovább olvastam .
Nem akarom nagyon részletezni , csak a fontosabb dolgokra ígyekszem kitérni .
Ilyen bent pl a földnek a holdal történt ütközése .Ami nem tartozott az addigi ismeretim közé .Ezért először én is kétkedve fogadtam , viszont több helyen is utána nézva egyre inkább bizonyítást myert a számomra , sőt találkoztam még olyannal is, hogy ez a földnek már talán a harmadik vagy negyedik ilyen ütközése volt.
A legtöbb és egyértelmű bizonyítékát ennek Herbie Brennan (ha jól emlékszem a nevére )gyűjtötte össze Atlantisz rejtélye cimű könyvében .Igaz ő nem konkrétan ezt akarta bizonyítani , de bizonyítékai teljes mértékben alá támasztják azt , hogy tizen egynéhány ezer évvel ezelőtt nagyon hirtelen , szinte egyik percről a másikra történt egy olyan változás amely megváltoztatta a föld addigi teljes klimáját.Mégpedig nagy valószinűséggel egy bolygóval történő ütközés által amelynek a "vándorkövek"által még az irányát is megtudta határozni..Talált olyan kőzetet amelyet csak úgy jellemzett , hogy akár a holdról is származhatna.
Az "tudomány "azon állitása, hogy a sarkokon évezredek óta jégréteg van sem fedi a valóságot , hogy miért ragaszkodnak hozzá mégis ennyire azt csak ők tudhatják (vagy talán még ők sem ). 13600 éve nem volt a földnek a jelenlegi tengelyferdesége , a sarkokon is kellemes klima és élet volt..

Másik igen fontos dolog,legalábbis nekem , a szakrális erő müködése aminek megértésében elég nagy segítségemre volt a könyv , mégpedig azok a részek amelyek Jézusról és Maniról szóltak (igaz sajnos nem foglalkozik velük igazán sokat)
A velük foglalkozó írásokból kivehető az is , hogy a jelenleg is müködő szellemi irányításu háttérhatalom már akkor is müködött .Mégpedig a magukat "égi beavatottak"-nak nevezett , és tized formájában a néptől adót szedető "embereken "keresztül. Ez a társaság az aki megkörnyékezi és utána irányítja , saját céljaira felhasználja mások félrevezetésére az Embernek megmaradni nem tudó embereket (remélem érthető így leírva) Ha valaki csak a tized szedését követi végig, mint jellegezetességét ennek a csoportnak egy jó darabig akkor is nyomon követhetőek .Egyébként ők azok akiket "fekete nemesség "-nek is neveznek és ez az igazi titkos társaság amely még most is a háttérből irányít .Nem pedig a szabad kőmüvesek , meg illuminátusok akikről most már még az óvodás gyerekek is tudnak .

Miért nem tudok hozzászólni , ha bevagyok lépve ?
Üdv Merkurius .
Idézet
 
 
leszerelt
#15 leszerelt 2012-03-05 21:04
Idézet - rimus:
Friedrich...


Kedves rimus,

Lennél kedves állításodat bizonyítékkal alátámasztani, hogy utána járhassunk? Ha megállja helyét, az ilyesmit jó lenne tudni. Ha nem, vagy ha nem tudod bizonyítani amit állítasz, akkor hozzászólásod rágalmazásnak tekinthető. Azt, pedig, biztos nem akarod akként itt hagyni. Várjuk válaszodat, vagy állításod visszavonását.
Idézet
 
 
rimus
#14 rimus 2012-03-05 20:29
Friedrich egy fideszes nőszemély, persze hogy ilyet kötelező írnia az Arvisuráról.....
Idézet
 

Szóljon hozzá!

Biztonsági kód
Frissítés

Új írások

Jó honlapok

Látogatók

Hungary 67.2%Austria 1.3%
United States 5.7%Canada 1%
Romania 4.9%France 0.9%
Ukraine 3.4%Sweden 0.9%
Russian Federation 2.7%Switzerland 0.4%
Germany 2.4%Netherlands 0.2%
Slovakia 1.9%Kuwait 0.2%
United Kingdom 1.9%Australia 0.2%
Norway 1.5%Italy 0.1%
Serbia 1.3%Spain 0.1%

Today: 778
This Week: 3075
Last Week: 7754
This Month: 27411
Last Month: 21831
Total: 2528766

Belépés