Magyar Megmaradásért

Nem adjuk fel

 

Szo2020Dec05

2020. Február 02., Vasárnap 08:29

Tormay Cécile Kör tiltakozása Budapestről

Írta:  Máthé Erika
Értékelés:
(28 szavazat)
A Tormay Cécile Kör (Budapest) alapítója és tagsága elhűlve olvassa, hogy Erdélyi Miklós, a Hódmezővásárhelyi Zsidó Hitközség ügyvezető elnöke Tormay Cecilt, az irodalmi Nobel-díjra kétszer jelölt magyar írónőt miként támadja. Megállapításait feltehetően a médiában elterjedt rémhírterjesztés alapján tette.

A Tormay Cécile Kör és szimpatizánsainak tiltakozása Budapestről

Mindez nem csak az ő tévedése, ugyanezt tették sokan, még a tudomány álarca alatt is. Ezzel kapcsolatban a TCK ismét tiltakozik, és felhívja mindenki figyelmét, hogy ismerje meg a tényeket, és ne a hivatkozás nélkülhozott prekoncepciók alapján alkosson véleményt. A tények a következők (amit mi mindig pontos hivatkozással látunk el.):

  1. Tormay Cecília nem volt antiszemitább mint Babits vagy Móricz és sokan mások. Csak pár példa:

Móricz Zsigmond 1918-ban jelentette meg drámáját Fortunátus címmel (Érdekes újság Karácsonyi ingyenes melléklete). Móricz antiszemita lenne? A választ mindenki döntse el, miután ezt és az író 1918-19-es naplóját elolvasta. Miként Babits regényét „Timár Virgil fia” címmel, melyet egyenest a Nyugat 1921. július 1-i számában jelentet meg, és elődjét, Ignotust ábrázolja benne. (Lengyel András Ignotus Hugó, a regényalak Egy Babits-regény életrajzi tanulságai, Forrás, http://www.forrasfolyoirat.hu/1610/lengyel.pdf)

A sort hosszan lehet folytatni. Azonban ki kell emelni Szabó Lőrinc esetét, akire szintén minden alap nélkül ráfogták, hogy antiszemita. Illyés és mások alig tudták megmenteni a népbíróságtól. A cinikus hatalom, mely Szabó Lőrincet halálba küldte, utolsó pillanatban Kossuth-díjat adott neki.

  1. Tormay Cecília , minden idők egyik legnagyobb írónője a legmesszebbmenőkig toleráns művész volt, annyira, hogy a baloldali Anatole France, az akkori írófejedelem fedezte föl 1914-ben. Tormaynak számos zsidó származású barátja volt a magánéletben, segítőtársa és alapítója volt a MANSz megalakuláskor. Radnóti Miklós gyóntatója, Sík Sándor egyike volt Tormay folyóiratában, a Napkeletben legtöbbet publikáló íróknak. Szerb Antal és Halász Gábor munkáját annyira kiválónak tartotta, hogy azt írtak Tormay lapjába, amit akartak.
  1. Aki tagadja, hogy akétszer irodalmi Nobel-díjra jelölt Tormay Cecil irodalmi munkássága világszínvonalú volt, az megkérdőjelezi a Nobel- bizottság és Szerb Antal véleményét is, aki Babits és Tóth Árpád költészetéhez hasonlítja Tormayét. Aki pedig ítélőképességüket megkérdőjelezi, és Tormayt antiszemitának tartja, az a Nobel-bizottságot is annak tartja, hogy befogadták és a legesélyesebbek közé választották Tormay Cecilt 1937-ben.
  1. Nem utolsó sorban Tormay Cecil azért sem lehetett antiszemita, mert 1935-bena Népszövetség legmagasabb rangú bizottságába választották be egyhangúlag ,Mme Curie utódának .

Az ENSZ elődjét, a Népszövetséget nem lehet azzal vádolni, hogy antiszemita tisztségviselőket alkalmazott a legmagasabb tisztségeire. Ráadásul Tormay mindannyiuk csodálatára látta el e tisztséget haláláig, és többet ért el, mint nagy kulturdiplomaták.

  1. A fasizmust Mussolini nem Tormay Ceciltől tanulta, semmi közük egymáshoz nem volt. A Tormay mondatának hazudott ostobaság: „előbb vallotta magát fasisztának, mint Mussolini” egy a médiában unalomig idézgetett hazugság. Az MTA állásfoglalása ilyen és hasonló mondatokra van építve, amit valakik az íróasztalnál fabrikálnak, néha a saját nevük alatt. Ezeket azután – szintén hivatkozás nélkül – átveszik még hivatásos történészek is, akik egyébként sem ismerői Tormay műveinek. Az ilyen állásfoglalás nem tudományos, hiába van annak álcázva. Ugyanígy keletkezett a kommunista irodalmi kánon, és a népbírósági jegyzőkönyvek is.
  1. TC egyáltalán nem politizált, egy hatalmas, önfeláldozó nőmozgalomnak, a MANSz-nak volt vezetője, mely a trianoni kivégzésünk után segített nemzetének életben maradni. A Napkelet sem politizált, szemben a Nyugattal, amelynek főszerkesztői közül nem egy rajongott Mussoliniért. Ignotus cikkeiből csak egyet ragadunk ki: „lehet-e Mussolinitól elvitatni, hogy személyes tehetség nélkül aligha jutott volna kivételes eszközökkel való rendelkezhetéshez?” ( Nyugat, 1926.,15. sz.) A Nyugatban többször lelkesedtek az olasz fasizmusért egészen 1940-ig. Amikor Babitsot kitüntették az olaszok, a Nyugat ezt írta: „a san remoi díjban a magyarság ismét jegyet váltott Latineurópával.”( Cs. Szabó László: A san remo-i díj, Nyugat, 1940. 3.sz.)

Ezzel szemben a MANSz 1932-ben – amikor egész Európa 1940-ig jónak tartotta az olasz fasizmust - egy terítőt adott Mussolininek, aki Corvinákat ajándékozott Magyarországnak. A MANSznak sem ez előtt sem utána semmiféle politikai irányultsága nem volt azon kívül, hogy keresztény, családszerető Magyarországot akartak, mint előtte mindenki, 1000 éven át. Lehet, hogy ez zavar valakit ma legjobban?

Magyarország 1927-ben barátsági szerződést kötött Olaszországgal, mert „a versailles-i békerendszerrel elégedetlen államok oldalán tudott kitörni az elszigeteltségből.” (Tarján M. Tamás: 1921. április 14., Rubicon http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/ ) Tehát sem Ignotus, sem Babits sem Tormay nem volt fasiszta. Ahogy Churchill sem, aki ezt írja irodalmi Nobel-díjjal jutalmazott könyvében Mussoliniről:

„Nagyon is lehetséges, hogy ha nem ő kerül hatalomra, akkor a kommunizmus győz Olaszországban, és ezzel másfajta veszedelem és másfajta balsors zúdult volna az olasz népre és Európára. (..) De a szövetségesek még akkor is tárt karokkal fogadták volna Mussolinit, amikor a háború sorsa már eldőlt.” (Winston S.Churchill A második világháború/ 2.( 241. o.)

  1. Tormay Cecilt tehát minden alap nélkül próbálják megkövezni 1945 óta. Holott egyetlen tény, amit egyesek nem képesek megbocsájtani neki: hogy következetesen antikommunista volt. Krónikása volt 1918-19-nek, amikor a kommunisták megtartották 1945 és az 50-es évek főpróbáját. Tormay bátran és valósághűen írta le dokumentum értékű művét a dicstelen 133 napról. Kun Béla közismerten és bizonyítottan kommunista tömeggyilkos volt, még Sztalin is elítélte, talán Lenin is.

A kommunizmus emberiségellenes bűntett, aminek relativizálása büntethető. Ha Tormayban az zavar valakit, hogy antikommunista volt, akkor vagy nyíltan mondja ki, vagy ne mondjon semmit, és ne terelje el a figyelmet erről hajmeresztő fantáziálással. Már életében próbálkoztak ezzel, ezért fogadtak hamis tanukat, akik megkapták büntetésüket. ( Döme Attila: „Egy nyomdafestéket el nem bíró” ügy – A Tormay Cécile per., 2013)

A Nemzet példaképeit nem hagyjuk újra és újra meghurcolni, miként azt a másnak öltözött cenzorok teszik. Most is visszautasítjuk, ahogy ezentúl is.

Szabad országban élünk, elég volt a szellemi trianonból!

A Tormay Cécile Kör ( alapítva 2008-ban)

A Tormay Szalon ( alapítva 2010-ben) és mások, napról napra egyre többen

Budapest, 2020. január 30.


 Nyílt levél Erdélyi Miklóshoz a hódmezővásárhelyi Zsidó Hitközség ügyvezető elnökéhez!

Tisztelt Elnök úr!

Mélységesen megdöbbentem a „hódpress" internetes portálon közölt abbéli felháborodásán, hogy Tormay Cécile Polgári Kör alakult Hódmezővásárhelyen. Azon mondásával pedig, hogy Tormay "nem az irodalmi munkásságával, hanem azzal tűnt ki, hogy előkészítette műveivel az auschwitz-i gázkamrákat". megvalósította a történelem hamisítás tipikus esetét. Irodalmat és történelmet kedvelő magyar Honleányként ez ellen tiltakozom!

Tormay Cécile könyvei több nyelven jelentek meg, irodalmi Nobel díjra jelölték, barátai, tisztelői a világirodalom klasszisai voltak, mint Anatole France, Gabriele D'Annunzio, Marcelle Tinayre. Elég elolvasnunk Hankiss János: Tormay Cécile, Kollarits Krisztina: Egy bujdosó írónő-Tormay Cécile c. könyvét, hogy megismerjük igazi valójában. Egyetlen bűne volt, hogy, megírta a Bújdosó könyvet, mely naplószerűen mutatja be a véres tanácsköztársaság napjait, melyből kiderül, hogy a népbiztosok zöme zsidó származású volt. Sose bocsájtották meg neki.

Értem, hogy ez fáj Önnek is, de minden népcsoportnak szembe kell néznie a maga szekrényéből kihulló csontvázaival. Ilyen erővel gyűlölheti Köves Slomo rabbit is, aki a Vértanúk terének avatásán hivatkozott Váry Albert : A vörös uralom áldozatai Magyarországon c. könyvre, mely név szerint megnevezi a bűnösöket, vagy Catherine Horel: Horthy könyvében azt írja, hogy: „ ... a Tanácsköztársaság népbiztosainak többsége zsidó származású." (86.o.), de Romsics Ignác balliberális történész is hivatkozik erre a tényre. ( Kolozsvári előadás 2015.08.19.)

Ha ennyi példa nem elég, idézzünk egy zsidó embertől, Teller Edétől, aki 11 éves gyerek ekkor: 'Az éhezés közepette apám egyszer azt mondta, hogy a kommunisták nemsokára megbuknak és utána antiszemitizmus lesz. Meg is magyarázta:
A kommunista vezetők között túl sok a zsidó, és az ő túlkapásaikért majd az összes zsidót kárhoztatják. - Csodálkoztam, hogy a sok-sok összefüggéstelen esemény után apám még mindig hajlamos jóslatokba bocsátkozni. De még jobban megdöbbentem, amikor jóslata helytállónak bizonyult."

Tormay Cécile nyakába varrni az auschwitz-i gázkamrák előkészítését, amikor a sok üldöztetés, becsületébe, nőiségébe való gázolás után 1937-ben megszűnt a szíve tovább dobogni, erkölcstelen és kegyeletsértő.
Az első numerus clausus törvény a „szájára se veszi" azt a szót, hogy zsidó. Csupán a nemzetiségi arány kifejezést használja. De szóljanak inkább John Flournoy Montgomery, Amerika magyarországi nagykövetének (1933-1941) szavai a „ Magyarország, a vonakodó csatlós" c. könyvéből.

"Magyarországon a zsidók biztonsága nagymértékben annak volt köszönhető, hogy milyen törvényeket hoztak korlátozásukra. Ezek a törvények ugyanis azt a látszatot keltették, hogy Magyarország eleget tesz a zsarnok követeléseinek, de valójában éppen ezeknek a törvényeknek a segítségével tudott fennmaradni, mint menedéket nyújtó oázis. Ha megtagadta volna, hogy bármilyen törvényt is hozzon a zsidók ellen, a zsidók tényleges biztonságának időszaka kétségtelenül sokkal gyorsabban véget ért volna, mint a valóságban." (86.oldal)

Az American Jewish Year Book-ot idézi ugyanitt: "A valóságnak megfelelően azt jelentette, hogy a németek zsidóellenes követeléseinek tett magyar engedmények azt a célt szolgálták, hogy kifogják a szelet a nácik vitorlájából. Magyarország időhúzásra játszott. Azt tette, amit viharban a fa tesz-- meghajlik azért, hogy töretlenül túléljen. Amikor például utasították a bankokat, hogy öt év leforgása alatt bizonyos százalékra csökkentsék a zsidó alkalmazottak számát, a ki nem mondott hátsó gondolat az volt, hogy öt év alatt a vihar elül. Mi több, minden korlátozás meg volt tűzdelve kivételezésekkel. Ezt főleg a parlament vitte véghez, ahol Horthy arisztokrata barátai és a bíboros által utasított főpapok éreztették a súlyukat." (92-93.oldal) Hihetünk az amerikai magyar nagykövetnek, aki végigélte, megtapasztalója, átélője volt az eseményeknek, vagy mi, a ma embere gyártsunk elméleteket?

Javaslom, hogy olvasgassuk Stern Samu emlékiratait (16 évig volt a MIOI vezetője) ''Versenyfutás az idővel" címmel. Egyrészt, Nathaniel Katzburg azon sorait, ''...hogy Stern, valamint Imrédy és munkatársai között az 1938-as zsidótörvényre vonatkozóan valamiféle titkos ''egyezség'' jött létre, (374.o.) valamint Stern Samu megrázó és elgondolkodtató sorait:
''Az vesse ránk első az követ, aki azokban az időkben és ezen a nehéz poszton mást, többet és jobbat tudott volna tenni.''(346.o.)

Miután ezekről az oldalakról is megvilágítottuk a numerus clausus törvényeket, az lenne a tiszteletteljes kérésem, hogy hagyjuk meg a halott ember méltóságát, ne alázzuk tovább! El/megtörték Tormay Cécile gerincét életében, aki tud, örüljön ennek!

Vásárhelyi Tormay Cécile Kör, Nagy Gyöngyi, büszke vagyok Reátok!

Máthé Erika Honleány

Beküldte: Ballán Mária

kiemelések a M.M. szerkesztőtől.

Megjelent: 645 alkalommal

Hozzászólások  

 
Pálos Trend
#2 A MAGYAR NEMZETI ÖNTUDAT LÉLEKKOVÁSZA: TORMAY CÉCILE!!!Pálos Trend 2020-02-07 13:13
TORMAY CÉCILE, A MAGYAR NEMZETI ÖNTUDAT LÉLEKKOVÁSZA
A „BUJDOSÓ KÖNYV” ELEVEN KÖNNY-CUNAMI…- AMI MA ÉPPÚGY SZÍVÖRVÉNYT TEKER, MINT 100 ÉVE, AMIKOR MAGYARORSZÁGOT KÖRBEMETÉLTE A FENEVAD VÉRONTÓ ÉS VÉRRONTÓ DEGENERÁLT, GYILKOS FAJTÁJA!!!
HÁLA A TEREMTŐNEK MA IS OLYAN KOPOGÓ LÚGOS ESŐ A KEGYETLEN, LELKETLEN CION-BOLSEVIK SZŰZLEÁNY VÉRT SZÜRCSÖLŐ, ANYAGYILKOS VÉGLÉNYEKRE, AMIBEN SIMÁN OLDÓDIK MINDEN, AMI HAMIS, TALMI, HITVÁNY ÉS SEMMITÉRŐ!!!
EZ AZ A REMÉNY REGÉNY, AMINEK MINDEN MAGYAR CSALÁDNÁL A HÁZI OLTÁRON VAN A HELYE, HOGY ILYENKOR MIKOR ÖNJELÖLT JORDÁN POZITÍV DIKTÁTOROK CSOMÓZNAK HÓHÉR KÖTELEKET ÉS EBRD DIKTÁTUMOKAT RÁNK ÉS GYERMEKEINKRE…- AKKOR FEL ÜSSÜK, ÉS BELEOLVASVÁN KIOLVASSUK BELŐLE A NAPI TENNI VALÓNKAT: MAGUNKÉRT MAGYAR 20:20 = 1 s ÉGÜNKÉRT!!!
…MERT AZ IDŐ ITT VAN!!! – ÉS SOHASEM JŐ.
SZERREL ÉS TETTEL: PLS
www.youtube.com/.../
Idézet
 
 
dr Berkyné Szatmári
#1 zsidó szupremáciadr Berkyné Szatmári 2020-02-03 00:01
1867 után Deák Ferenc azt mondta, hogy a zsidók emancipációjával egyetért, de újabbak betelepülését nem szeretné. Hát ez nem jött be. Illetve nekik "bejött" mert nagyon gyorsan és nagy számban telepedtek ránk. Mai napig egy második Izraelt építenek ki maguknak - a Magyar Kormány tevőleges részvételével. A két VH közötti béke időkben az ipar 80%-át, a földek 60%-át markolták fel. Itt a rettentő Trianon utáni letargiát mintegy "meglovagolták" s a szegénység kiszolgáltatottjait teljesen kizsigerelték. Aranyvonat! Most megint ott tartunk, már sínen van nekik az "aranyvonat". Mivel a holokausztozást nem állították le, már az első mondataiknál - észbekaptak, hogy mekkora hasznot tudnak belőle csinálni. Ehhez nem kellett csak egy tv. a"tagadás büntetése" ennek eszkalálása - és láss csodát - a Világ urai lettek. Ez a folyamat nagyon gyorsan megy előre. Nem hiszem, hogy megálltható lesz.
Idézet
 

Szóljon hozzá!

Biztonsági kód
Frissítés

Új írások

Jó honlapok

Látogatók

Hungary 66.9%Austria 1.3%
United States 6.1%Canada 1%
Romania 4.7%France 0.9%
Ukraine 3.5%Sweden 0.9%
Russian Federation 2.7%Switzerland 0.4%
Germany 2.4%Netherlands 0.2%
Slovakia 1.9%Kuwait 0.2%
United Kingdom 1.9%Australia 0.2%
Norway 1.5%Italy 0.1%
Serbia 1.3%Spain 0.1%

Today: 71
This Week: 5427
Last Week: 7568
This Month: 4411
Last Month: 22666
Total: 2538686

Belépés