Magyar Megmaradásért

Nem adjuk fel

 

P2020Nov27

2019. November 14., Csütörtök 08:13

Három testület irányítja a világot

Írta:  Shenali D Waduge és Dr. Bánóczy János
Értékelés:
(16 szavazat)
A világ eseményei, amelyek többségét „megtervezték", nyomot hagynak az építészetben. Aztán felfedezzük, hogy a Földön 3 város van, amely nem tartozik nemzeti hatáskörbe, külön törvényei vannak, nem fizetnek adót, saját rendőri erőkkel rendelkeznek, sőt saját „függetlenségük" zászlójával is rendelkeznek.

Három testület irányítja a világot: a londoni City, a Washington DC és a Vatikán

Ez a 3 város irányítja a hatalmon lévők gazdaságát, katonai támadásait és szellemi lényeit. A 3 város valójában testület: a Londoni City, a Columbia kerület és a Vatikán. Együtt ellenőrzik a politikusokat, a bíróságokat, az oktatási intézményeket, az élelmiszer-ellátást, a természeti erőforrásokat, a külpolitikát, a gazdaságokat, a médiát és a legtöbb nemzet pénzáramlását, valamint a világ teljes vagyonának 80%-át. Végső célja egy globális totalitárius uralom felépítése, ahol az embereket uralkodók alá osztják és azután uralkodnak, miután a világot olyan számúra megritkítják, amely felett uralkodni akarnak. Meg kell értenünk, hogy a világ nem úgy működik, ahogy elhitetik velünk. Félreértjük az információkat.

Minden városi állam középpontjában óriási, fallikus alakú emlékmű van, ősi obeliszk.

London obeliszk (más néven Kleopátra Tűje): A Temze folyó partján található obeliszket 1878-ban Londonba szállították és Victoria királynő alatt állították fel. Az obeliszk eredetileg On egyiptomi városában, vagy Heliopolisban (a Nap városában) állt. A templomos lovagok földje kiterjedt a Temze ezen részére, ahol a templomosoknak saját dokkjuk volt. Az obeliszk mindkét oldalát szfinx veszi körül, több szimbolizmus az ókori világba nyúlik vissza.

D.C. -ban az obeliszket Washington emlékműnek nevezik, amit George Washingtonnak szentelt a Columbia kerületi szabadkőműves nagypáholy titkos testvérisége 1848-ban. Hozzájárultak 22 szabadkőműves emlékkőhöz. 250 szabadkőműves páholy finanszírozta a washingtoni emlékmű obeliszkjét, beleértve a templomos lovagok szabadkőműves rendjét.

Vatikáni obeliszk: A Szent Péter téren található, 1586-ban költöztették Egyiptomból a jelenlegi helyére. A földön lévő kör a női hüvelyt ábrázolja, míg az obeliszk maga a pénisz. Ezt általában okkult szimbolizmusnak nevezik.

A Római Birodalom az alábbiak révén uralkodik:

1. A LONDONI CITY RT

London városát akkor alakították ki, amikor a rómaiak 2000 évvel ezelőtt megérkeztek Nagy-Britanniába, és kereskedési őrhelyet indítottak a Temze folyón. Pontosan 1000 évvel később a Hódító Vilmos (III. Vilmos király) 1694-ben szuverén státuszt adott a londoni városnak, lehetővé téve számukra, hogy továbbra is élvezhessék különálló jogaikat és kiváltságukat, mindaddig, amíg királyként elismerik őt. A Vilmos utáni királyok azonban úgy döntöttek, hogy új fővárost építenek, és Westminsternek hívták. A királynak és a City polgármesterének számos esetben volt összetűzése.

Mily sajátságos, hogy a brit parlament által elfogadott törvények nem vonatkoznak a londoni Cityre.

A londoni City azonban nem olyan független nemzet, mint a Vatikán.

Manapság a londoni City egy egy négyzetmérföldes város. A két Londonnak külön városháza van, és külön választanak polgármestereket, akik külön adókat gyűjtenek saját rendőreik finanszírozására, akik a saját törvényüket hajtják végre. A londoni City-nek külön zászlója és címere van, míg London városának nincs. A londoni City polgármestere díszes címet kap: „London igazán tiszteletreméltó Lord Mayor-ja", és aranykocsival gurul Guildhallba, míg London polgármestere öltönyt visel és busszal megy. London polgármestere nem rendelkezik hatalommal az igazán tiszteletreméltó Lord Mayor (a london City) felett. Mily egyedi, hogy a londoni City egy testület, és idősebb, mint az Egyesült Királyság, de képviselője van az Egyesült Királyság parlamentjében egy „A városi tanács képviselője" című személyen keresztül, aki jelen van a „City" érdekeinek védelmében.

A City of London üzletházai

♦ Rothschild irányította „Bank of England"
Londoni Lloyds
A londoni tőzsde
Az összes brit bank
384 külföldi bank fióktelepei
70 USA bank
A Fleet Streets újság és kiadói monopóliumai
A világméretű szabadkőművesség központja
A „KORONA" néven ismert világméretű pénzkartell székhelye

A londoni City egy magánvállalat, a Bank of England ellenőrzése alatt áll, amely a Rothschild család tulajdonában van, miután Nathan Rothschild 1815-ben összeomlasztotta az angol tőzsdét, és átvette az irányítást a Bank of England felett.

A királynő a londoni City Testületet „Cég"-nek nevezi, de KORONA néven ismert (nem képviseli a Brit Királyságot). A Buckingham-palota Londonban található, de nem a londoni City-ben, és a City nem része Angliának.

A londoni City közvetlenül és közvetett módon ellenőrzi az összes polgármestert, tanácsot, regionális tanácsot, a többnemzetiségű és transznacionális bankokat, vállalatokat, igazságszolgáltatási rendszereket (az Old Bailey-n [Anglia és Wales Központi Büntetőbírósága], a Temple Bar-on [a City-be e kapun keresztül léphet be a királynő] és a londoni királyi bíróságokon keresztül), az IMF-et, a Világbankot, a Vatikán Bankot (az NM Rothschild & Sons London olasz leányvállalata, a Torlonia révén), az Európai Központi Bankot, a Federal Reserve-öt (amely magántulajdonban van és nyolc brit részvényes bank ellenőrzi titokban), a Nemzetközi Fizetések Bankját Svájcban (amely szintén brit ellenőrzése alatt áll és felügyeli az összes tartalék bankot a világ minden táján, beleértve a sajátunkat is), valamint az Európai Uniót és az Egyesült Nemzetek Szervezetét. A KORONA irányítja a globális pénzügyi rendszert, és irányítja az összes brit nemzetközösségi ország, valamint számos nem nemzetközösségi „nyugati" nemzet (például Görögország) kormányát is. A KORONA visszatér a Vatikánhoz, amelyet a pápa vezet (aki az American Express tulajdonosa). Lényegében a londoni City Testület „Egy világú Föld Testülete" lehet, és magántulajdonba venné a világot.

2. Washington DC

A Washington DC nem része az USA-nak. A District of Columbia (Columbia kerülete) 10 négyzetmérföldön fekszik. A DC-nek saját zászlója van és saját független alkotmánya. Ez az alkotmány a zsarnoki római törvény szerint, Lex Fori néven működik. A DC alkotmányának semmi köze sincs az amerikai alkotmányhoz. A kongresszus által elfogadott 1871-es törvény különálló társaságot hozott létre, amely az EGYESÜLT ÁLLAMOK és testületi kormány néven ismert Columbia kerületben. Így a DC a törvény által testületként működik. A washingtoni Columbia kerületi zászló három vörös csillaggal rendelkezik (a három csillag DC-t, Vatikánt és a londoni City-t jelöli).

A különféle Szerződések áttekintése felveti a kérdést, vajon az USA továbbra is brit korona-kolónia maradt-e. Ennek alapja az 1606-os első Virginia Charta, amely feljogosította Nagy-Britanniát Amerika gyarmatosítására, és felhatalmazta a brit királyt/királynőt, hogy szuverén hatalommal bírjon a gyarmatosított Amerika és polgárai felett. A gyarmatosított Amerikát akkor hozták létre, amikor ellopták Amerikát a bennszülött indiánoktól. Ha Amerikát brit alanyokkal gyarmatosították, akkor ezek az emberek a brit kormány alattvalói.

Ennek tagadását az 1783-as Szerződés jelentette, amely Nagy-Britanniától függetlenné nyilvánította. Ez a Szerződés azonban Anglia királyát/királynőjét az Egyesült Államok hercegeként azonosítja. (Lásd: www.treatyofparis.com). Ennek ellenére, a Bouviers Law szótárában az „egyetemes kormányok" szótár szerint az alattvaló állandó engedelmességgel tartozik az uralkodónak, így ebben az esetben a gyarmatosított Amerikában a brit alattvalók állandó engedelmességet vállaltak az uralkodónak.

Az ellenkezője az alkotmányos jogban alkalmazható, ahol engedelmességgel tartozik az uralkodónak és az uralkodó kormánya törvényeinek, és a bennszülöttek mind alattvalók, mind polgárok.

A kérdés az, ha 1781-ben háború zajlott, és Amerika győztes lett, miért kellett volna Nagy-Britanniának aláírni egy Szerződést 1783-ban? Amikor az Egyesült Államok háborút nyert, Amerika nem követelheti meg a brit uralkodótól, hogy engedje át a földet, és hivatkozzon a Szent Római Birodalomra és az Egyesült Államok hercegeire? Az is felmerül az „Esquire" (nemes) kifejezés használatának kérdésénél, hogy a nemességnek ez a címe ismét hűséget mutat a királynőnek/királynak, és amikor Benjamin Franklin, John Jay Esquire és John Adams az USA nevében aláírják az „Esquire" név használatát: felveti a kérdést, hogy mennyire érvényes az 1783-as Szerződés. John Jay folytatta az 1794-es Szerződés aláírását Anglia és az USA között, és ami újra felveti, miért kellett az USA-nak 13 évvel a Párizsi Szerződés után a Szerződést újra aláírnia Angliával, ha az USA valóban „független".

Még tovább kell vizsgálni, hogy az USA miért fizet továbbra is adót a City-nek, ha egy szabad nemzet?

Az Anglia és az Egyesült Államok között aláírt 1794-es Szerződésnél John Jay Esquire tárgyalt, aki tárgyalt az 1783-as Szerződésről is. A kérdés az, hogy miért kellett az Egyesült Államoknak aláírnia a Szerződést 13 évvel az 1783-as Párizsi Szerződés után Angliával, amely az USA függetlenségét hirdeti? Miért folytatta a 6. és a 12. cikkelyt, hogy megszabjon egy „független" Amerikát?

Az amerikai történelem további olvasása során kiderül, mi történt Amerikával, amikor 1811-ben hatályon kívül helyezte az Első Nemzeti Bank Alapokmányát, és azonnal utána 4500 fős brit csapat érkezett és leégették a Fehér Házat, mindkét Kongresszusi Házat, a Háborús Irodát, az USA Külügyminisztériumát és a Kincstárat és megsemmisítette az Egyesült Államok alkotmánya ratifikációs nyilvántartásait (amelyeket 12 amerikai állam írt alá), amelyben a 13. módosítás célja annak megakadályozása, hogy bárki nemesi vagy tiszteletbeli címet kapjon az Egyesült Államok kormányának szolgálatáért. Az 1812-es háború 3 évig tartott, és a Bank Alapokmányát 1816-ban a Genti Szerződés 1815-es ratifikálása után írták alá újból. Megjegyzés: Az 1810-ben ratifikált 13. módosítás már nem jelenik meg az Egyesült Államok alkotmányának jelenlegi példányaiban.

1913-ban az Egyesült Államok Kongresszusa engedélyezte a Federal Reserve-öt, és átadta Amerika arany- és ezüsttartalékait, valamint az amerikai gazdaság teljes irányítását a Rothschild-bankároknak. A Federal Reserve egy magántulajdonban lévő bankrendszer, amely nem tartozik az Amerikához vagy az amerikaiakhoz.

Nincs jobb alkalom arra, hogy megkérdőjelezzük, vajon az USA ország-e vagy egy testület, és vajon az USA elnöke és a kongresszusi tisztviselők nem ennek a testületnek, és nem az amerikai népnek dolgoznak. Úgy tűnik, hogy az USA Testület ugyanazon ország tulajdonában van, amelynek tulajdonában van Kanada, Ausztrália és Új-Zéland, amelynek vezetői mind a királynőt szolgálják a Korona földjén, és az USA-ban is, ami a korona kolóniája volt és marad, és továbbra is a 3 város birodalma. Államai – a londoni City, a Vatikán és Washington DC. Az USA elnöke nem több, mint a központi bankárok és a transznacionális vállalatok „cégtáblája" – amiket a Magas Egyházi Szabadkőművesség irányít a globális pénzügyi rendszer otthonaként működő londoni City-ből.

3. Vatikán

A Vatikán nem része Olaszországnak vagy Rómának. A Vatikán a Római Birodalom utolsó igazi maradványa. Izrael államról is azt állítják, hogy római előőrs. A Vatikán gazdagsága magában foglalja a befektetéseket a Rothschildokkal Nagy-Britanniában, Franciaországban és az Egyesült Államokban, és az olaj- és fegyvergyártó vállalatokat is. A Vatikán milliárdjai állítólag a Rothschild által ellenőrzött Angol Bank és az USA Szövetségi Tartalékbankja irányítása alatt állnak. A Vatikán birtokában lévő pénz több, mint egyes bankoké, vállalatoké vagy akár egyes kormányoké, és kérdés, hogy miért nem használják fel a vagyont legalább a szegény keresztények segítésére, amikor prédikálnak az adományozásról?

A Vatikán vagyonát az évszázadok során felhalmozta adóztatással, a bűnbocsánatért néhány pápa jegyeket is árusított a mennybe. Ma harcot folytatnak a lelkekért Ázsiában, ami a harmadik évezred célja.

    A 3 város együttesének szárnya alatt különféle társaságok és csoportok helyezkednek el globálisan a tulajdonukban, ezért senki sem vitatja globális tervüket, és azok, akik ezt mégis megteszik ... nos, minden merénylet megmagyarázza, mi történik.

A Fabian Társaság egy ilyen entitás, amely 1887-ben leírta a fasizmus, a nácizmus, a marxizmus és a kommunizmus egy keverékét. Nem nehéz elképzelni, hogy mindezen „ideológiákat" ugyanazok az emberek alkották meg. Nem meglepő, amikor felfedezzük, hogy a Fabian Társaságnak tulajdonítják a kommunista Kína, az olasz és német fasizmus, valamint a szocializmus létrehozását világszerte. Hogy mennyire becsapják az embereket, és ez megmagyarázza a Fabian Társaság szerepét a dekolonizált Brit Birodalom politikájának megfogalmazásában is. Ez azt is jelentheti, hogy sok művelt brit bennszülött, tekintettel a vezetés köpenyére, az újonnan függetlenedett államokban a fabiani társadalom tagja is lesz. Oroszországban a kommunista hatalom átvétel szintén a brit Fabian Társaság munkája, amelyet a Londoni City bankcsaládjai finanszíroztak.

Közelebbről nézve a szervezetek, mint a Nemzetközi Fizetések Bankja (BIS), a Nemzetközi Valutaalap (IMF), a Római Klub, a 300-ak Bizottsága, a Központi „Hírszerzési Ügynökség" (CIA), a Külkapcsolatok Tanácsa, a Háromoldalú Bizottság, a Bilderberg-csoport, a „szövetségi" tartalékrendszer, a Belső Bevételi Szolgálat (ok), a Goldman Sachs, Izrael és az izraeli lobbi, a Vatikán, a londoni City, Brüsszel, az Egyesült Nemzetek Szervezete, az izraeli Mossad és az Associated Press (AP) felfedik, hogy mind a Fabian Társaság tagjai, amely az Európai Uniót is irányítja.

Figyelemre méltó idézet Chris Schacht ausztrál szenátortól, aki 2001-ben azt mondta: „Önök valószínűleg nincsenek tudatában, hogy mi, fabianiak, átvettük a CIA-t, a KGB-t, az M15-t, az ASIO-t (az ausztrál biztonsági hírszerző szervezet), az IMF-t, a Világbankot és sok más szervezetet."

Mindezekre fel kell hívnunk a figyelmet, hogy SEMMI SEM TÖRTÉNIK ELKÜLÖNÜLTEN. Ezért minden eseményt, bármennyire kicsi is, egy maroknyi ember tervezi és vezényli, akik irányítják a világot és a világban zajló eseményeket.

Egyidejűleg felelősek

1. a globális felmelegedés/éghajlatváltozásért – környezeti katasztrófa megalkotásával és a Nobel-díj elnyerésével felhívták a közvélemény figyelmét a „globális kormányzatra", amely feljogosítja őket a nemzeti kormányok feletti fellépés jogára. Megismerve az ENSZ Agenda 21 záradékait, a közelebbi áttekintés rávezet, hogy az embereknek engedélyt kell kapniuk mindenre, amit csinálnak – más szavakkal az emberek ellenőrzésére használják.

2. a szövetségi bankrendszerért – A Fabian Társaság 1913-ban létrehozta a Szövetségi Tartalék Törvényt, amely az Egyesült Államok gazdaságát a nemzetközi finanszírozók kartelljére ruházta át.

3. a Big Pharma-ért – felelősség a harmadik világ gyógyszeres kezeléséért

4. az önkormányzati rendszerért – a decentralizáció és a regionális tanácsok új koncepciójának előmozdítása a jövedelemtermelő rendszer növelése érdekében. Ez a független szuverén nemzeti kormányok eltörlésére vonatkozó átfogó terv részét képezi. Nagy-Britannia az EU 9 különálló régiójára van felosztva. A briteknek megdöbbentő lesz rájönni, hogy az EU törvényei elsőbbséget élveznek a brit törvényekkel szemben, és ha kétségeik vannak, meg kell kérdezniük, hogy a királynő és a brit miniszterelnökök miért írták alá a hatalmat átruházó szerződéseket.

5. A tulajdonjogok megszüntetéséért – 1974-ben a Habitat Konferencián a magántulajdont, mint fenyegetést azonosították a környezet békéjére és az egyenlőségre. A „környezetvédelem" szóhasználataként a küldetés az volt, hogy átvegyék a föld erőforrásait, és központi kormányzat (UN) alá helyezzék, és fizetési engedélyeket állítsanak ki. Ki az ENSZ tulajdonosa ... ugyanazok a bankcsaládok. 1987-ben a Rothschild Világvédelmi Bankja rendezte az Wilderness Világkongresszust, amelyet ugyanabban az évben alapítotak. A Világbankot valószínűleg a Világvédelmi Bank helyettesíti – célja a nemzeti bankok lebontása, és az eszközöket is átirányítják az új bankhoz, ezért a cél a valuták 2 vagy 3 fő valutacsoportba történő egyesítése, és kicserélése egy új elektronikus valutára, amelyet állítólag majd „földdollárnak" hívnak. Új-Zéland nyilvánvalóan földterületének több mint 34% -át átruházta az ENSZ örökségvédelmi területeibe és természetvédelmi parkjaiba, és ezek mindegyike ugyanazon banki családok tulajdona lesz. 1992-ben az ENSZ Brazíliában zajló környezetvédelmi és fejlesztési konferenciájának elnöke az a Mihail Gorbacsov, aki a Szovjetunió felosztásáért felelős, és Maurice Strong, a londoni Rothschild ügynök. A téma az Agenda 21 volt, amely az emberi jogoknál többet biztosított az állatoknak, halaknak, növényeknek, fáknak és erdőknek.

6. a Hazafias Törvényért (de: Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act of 2001 – Amerika egyesítése és megerősítése a 2001. évi terrorista törvény elfogásához és megakadályozásához szükséges megfelelő eszközök biztosításával), az Emberi Jogok Törvényéért, az Európai Unió alkotmányáért, amikben a Biztonsági és Jóléti Partnerséget manipulálják, hogy néhány hatalom felett a hatalmat átvegyék. Terveiket évente kigondolják a Bilderberg Csoporton keresztül, ügynökeik számos olyan gondolatközpontot működtetnek, amelyek a kormánypolitikát irányítják, és amelyeket a valós világot irányító bankárok finanszíroznak. Így a világot működtető 13 bankcsalád ellenőrzi a világ központi bankjait, amelyek pénzt nyomtatnak, kamatot nyújtanak és ez magyarázatot ad arra, hogy az államadósság soha nem csökken. A gazdasági válságok, az olajválság (egyszerűen az árak növelésért), az Arab Tavasz mindegyike ugyanolyan gyártott háború. Van egy mondás, hogy a háború és a bankár ugyanaz. A veszély az, amikor az élelmiszerekről van szó, mivel az ellenőrzést a Monsanto és a GMO-k alá helyezik. A Monsanto ugyanaz a cég, amely bevezette az Agent Orange-t, ezért érdemes elolvasni az ENSZ Táplálkozási Kódex-ét és a megakadályozás veszélyeit.

John Christian cikkét a "BANKSZTEREK „VILÁGVÉDELMI BANK"-járól és elektronikus globális pénzneméről, a „Föld dollárról" is érdemes elolvasni.

A cikk eredetije: http://www.sinhalanet.net/three-corporations-run-the-world-city-of-london-washington-dc-and-vatican-city

Gyors- és nyersfordította dr. Bánóczy János

Forrás: magazin.ttkozosseg.hu
Beküldte Pencz István

Megjelent: 1734 alkalommal

Hozzászólások  

 
R Zoltán
#3 Putyin megszabadította Oroszországot a Rothschild parazitától !!!R Zoltán 2020-09-11 12:16
Putyin kinyilvánította Oroszország teljes függetlenségét a Rothschild által ellenőrzött amerikai dollártól !!!

Két évvel ezelőtt Putyin elnök úgy döntött, hogy Jacob Rothschild és az Új Világrend bankkabálja “semmilyen körülmények között” nem fog működni Oroszország területén.

A legutóbbi választási győzelem után Putyin megfogadalmat tett, hogy továbbra is azon lesz hogy “felszabadítja az orosz gazdaságot az amerikai dollár veszélyes monopóliuma alól” és garantálja az orosz szuverenitást az egyre globalizálódó világban.

Vlagyimir Putyin beiktatása után (a 2018. márciusi elnökválasztást követően) az orosz parlamentbe tartott beszédében hangsúlyozta, hogy az elkövetkezendő munkájának súlypontja az Oroszország az orosz nép teljes függetlenségének megteremtése a Rothschild tulajdonában tartozó globális bankkartelltől és a nemzetközi pénzkölcsönzőktől a „legnagyobb ajándék”, amelyet a jövő generációinak adhat.

„Korábban naivan viselkedtünk, de most azt látjuk, hogy a WTO [Kereskedelmi Világszervezet] szabályait túl gyakran sértik meg, politikai okokból korlátozásokat vezetnek be, amelyeket szankciónak neveznek. Ezenkívül egyre több szankciót vezetnek be a versenyelőnyük megszerzése érdekében ”- mondta Putyin.

youtu.be/vKCC9eBQ_vk

Forrás: internetfigyelo.com/.../
Idézet
 
 
S. Tejfalussy András
#2 Népmentő információS. Tejfalussy András 2019-11-29 02:49
Röpirat a nemzőképtelenséget okozó bűnbanda elleni harchoz!

NEMZŐKÉPTELENNÉ MÉRGEZTETHETIK „PÁRTJAIK, KORMÁNYAIK, EGYHÁZAIK” A „NYUGATI NÉPEKET”?
Az izraeli „Haarec” lap szerint a nemzetközi népesség-reprodukciós statisztikák menete alapján az várható, hogy nem lesz nemzőképes nyugati férfi 2050 után! Ők állítólag még nem, de mi már régóta tudjuk a fő okát! A legfőbb oka az élelmiszerek káliumtartalmának a növelése és a konyhasótartalmának a csökkentése, amit „Nemzeti Stop Só Programként” milliárdos költséggel reklámoztatnak a hazai kormányok! A kálisóval kb. tízszeresre növelik az élelmiszerek káliumtartalmát, s a szükségletnek az ötöde alá csökkentik a konyhasó tartalmát! Azóta, hogy 1950-ben Nobel-díjat kapott mellékvesekéreg kutatók a patkányokkal és emberekkel folytatott konkrét nátrium- és kálium dózis variációs kíséreteikkel egyértelműen bebizonyították ezek magas vérnyomás, vese-, ideg- és szívmérgezés, daganatos betegség, pszeudohermafroditizmus, nemzőképességromlás okozó, fajirtó hatását! (Az én nemzetközi méréstudományi szabadalmaim szerinti kombinációs hatás kalibráló mérések láthatóvá tették, hogy a káliumos műtrágyákkal mérgezővé tett növényeknél katasztrofálisra nő az aszálykár is!) Ha a nyugati országok párt-, kormány- és vallási felekezeti vezetői megengedik a mérgezően műtrágyázást és „sózást” a káliummal, a keleti országok vezetői miért nem, ill. miért alig? Unokáinkat nemzőképtelen „buzikká” mérgeztetheti a magyarországi kormányok „Nemzeti Stop Só Programja”!?
A népirtás Nobel-díjat kiérdemelt mérési bizonyítékait lásd a honlapomon! Tejfalussy András méréstudományi szakértő

(Iratjel: nemzokeptelenseg-okozoi-elleni -harc-191130)
Idézet
 
 
S. Tejfalussy András
#1 Népmentő információS. Tejfalussy András 2019-11-28 14:11
Unokáinkatnemzőképtelen buzivá mérgezi kormányaink StopSó Programja?
NEMZŐKÉPTELENNÉMÉRGEZHETNEKA NYUGATI PÁRT-, KORMÁNY-, VALLÁS-FELEKEZET VEZETŐK?Az izraeli „Haarec” lapszerint a nemzetközi népesség-reprodukciós statisztikák menetealapján az várható, hogy nem lesz nemzőképes nyugati férfi 2050után! Ők állítólag még nem, de mi már régóta tudjuk a főokát! A legfőbb oka az élelmiszerek káliumtartalmának a növeléseés a konyhasótartalmának a csökkentése, amit „Nemzeti Stop SóProgramként” milliárdos költséggel reklámoztatnak a hazaikormányok! A kálisóval kb. tízszeresre növelik az élelmiszerekkáliumtartalmát, s a szükségletnek az ötöde alá csökkentik akonyhasó tartalmát! Azóta, hogy 1950-ben Nobel-díjat kapottmellékvesekéreg kutatók a patkányokkal és emberekkel folytatottkonkrét nátrium- és kálium dózis variációs kíséreteikkelegyértelműen bebizonyították ezek magas vérnyomás, vese-, ideg-és szívmérgezés, daganatos betegség, pszeudohermafroditizmus,nemzők épességromlás okozó, fajirtó hatását! (Azén nemzetközi méréstudományi szabadalmaim szerinti kombinációshatás kalibráló mérések láthatóvá tették,hogy a káliumos műtrágyákkal mérgezővétett növényeknélkatasztrofálisra nő az aszálykár is!)Haanyugati országokpárt-, kormány- ésvallási felekezetivezetőimegengedika mérgezőenműtrágyázástés „sózást”a káliummal,a keleti országokvezetőimiért nem,ill.miértalig?! A népirtásNobel-díjat érdemlő bizonyítékait lásd a honlapjaimon!Tejfalussy András méréstudományi szakértő
(Kód:nemzokeptelensegfokozas-1 91127)
Idézet
 

Szóljon hozzá!

Biztonsági kód
Frissítés

Új írások

Jó honlapok

Látogatók

Hungary 67.2%Austria 1.3%
United States 5.7%Canada 1%
Romania 4.8%France 0.9%
Ukraine 3.4%Sweden 0.9%
Russian Federation 2.7%Switzerland 0.4%
Germany 2.4%Netherlands 0.2%
Slovakia 1.9%Kuwait 0.2%
United Kingdom 1.9%Australia 0.2%
Norway 1.5%Italy 0.1%
Serbia 1.3%Spain 0.1%

Today: 696
This Week: 4977
Last Week: 7754
This Month: 29313
Last Month: 21528
Total: 2530668

Belépés